Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice dostaly 2000 ks nanorespirátorů a dalších 1000 respirátorů, město je rozdá potřebným

Luhačovice dostaly 2000 ks nanorespirátorů a dalších 1000 respirátorů, město je rozdá potřebným

Dvě veliké krabice plné nanorespirátorů FFP2, které věnovala společnost SPUR, přivezli její zástupci 10. března na luhačovickou radnici. „Chci za tento dar velmi poděkovat. Primárně rozdělíme tyto vysoce kvalitní respirátory především mezi matky samoživitelky, matkám na rodičovské dovolené, rodinám v hmotné nouzi a také dalším potřebným, kteří potřebují podpořit a nejsou pro ně žádné jiné programy. Věřím, že jim tím usnadníme v této nelehké době dodržování nařízení, která míří ke zlepšení epidemiologické situace,“ poznamenal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Společnost SPUR sídlící v krajském městě Zlín je významnou a tradiční plastikářskou společností, která se specializuje mimo jiné právě na nanotechnologie, včetně jejich využití pro ochranné prostředky. „Vyrábíme nanoroušky a nanorespirátory, vyvinuli jsme pro ně vlastní nanomateriál pod značkou Spurtex. Protože bychom v rámci regionu rádi pomohli, tam kde je to nejvíce potřebné, darujeme ochranné pomůcky například právě městům, která zajistí jejich rozdělení lidem. Luhačovicím jsme dnes přivezli 2000 nanorespirátorů FFP2,“ uvedla Ivana Oharková, marketingová manažerka společnosti SPUR, která dar pro Luhačovice předávala. Jak nastínil starosta Ležák, rozdělení respirátorů od SPURu bude mít na starosti sociální odbor luhačovické radnice ve spolupráci s Charitou Luhačovice. „Vyjdeme z dostupných databází a potřebným začneme co nejdříve tyto ochranné prostředky distribuovat. Pokud lidé patří do skupiny, pro kterou jsou tyto respirátory určeny, mohou se o ně přímo na sociálním odboru od pondělí sami aktivně přihlásit. Usnadní tak rozdělení pomůcek mezi potřebné a budou mít jistotu, že se s nimi v distribučním seznamu počítá.

S ochrannými prostředky pro potřebné se městu rozhodly pomoci také významné firmy přímo z Luhačovic, a to přesto, že se jejich výrobě nevěnují. „Jde celkem o 1000 kusů respirátorů FFP2, z toho 500 ks nám darovalo Zálesí, a.s. a 500 ks akciová společnost Vincentka. Chtěl bych za tuto podporu moc poděkovat jak předsedovi představenstva Vincentky Janu Šumšalovi, tak generálnímu řediteli Zálesí panu inženýru Jaromíru Semelovi. Respirátory od těchto firem nám umožní i další distribuci ochranných prostředků pro seniory. Mezi ně už se pomocí Charity Luhačovice a sociálního odboru začaly rozdělovat respirátory, které se podařilo získat od Potravinové banky,“ uzavřel starosta.

Prostřednictvím Potravinové banky Zlínského kraje poskytla 750 respirátorů Správa státních hmotných rezerv. Respirátory jsou určeny pro osoby a domácnosti ohrožené chudobou, neúplné rodiny, sociálně slabé seniory a seniory, kteří žijí osamoceně.

V případě zájmu o respirátory lze kontaktovat v pracovní dny sociální odbor MěÚ Luhačovice, a to na čísle 577 197 469 nebo 577197 464. Žádat by měli lidé, pokud spadají do uvedených skupin. Telefonicky nebo osobně se mohou občané na sociálním odboru informovat i v případě, pokud si nejsou jisti, že se s nimi v distribuci počítá.

 

respiratory ffp2

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

, , , , ,
F