Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Pokračují společné kroky Luhačovic a Zlínského kraje k opravě sokolovny

Pokračují společné kroky Luhačovic a Zlínského kraje k opravě sokolovny

K dalšímu jednání o plánované rekonstrukci luhačovické sokolovny se 4. března sešli zástupci města Luhačovice a Zlínského kraje. S krajskou radní pro školství Zuzanou Fišerovou a zástupci odboru strategického rozvoje KÚZK se starosta Luhačovic Marian Ležák a místostarosta Jiří Šůstek setkali nejprve krátce na radnici, poté hosty přímo provedli sokolovnou, kde se k nim připojila i ředitelka ZUŠ Luhačovice Monika Slováková.

„Naší společnou snahou je objekt sokolovny, která je teď v majetku města, co nejdříve opravit, aby mohla začít sloužit jako nové sídlo Základní umělecké školy Luhačovice zřizované krajem. Rekonstrukce by měla nabídnout vzdělávacímu zařízení moderní prostory na jednom místě ve snadno a bezpečně přístupné lokalitě,“ vysvětlil starosta Marian Ležák.

V současné době se dokončuje finální verze projektu rekonstrukce a zároveň se hledají možnosti financování, na kterém se vzhledem k náročnosti má kraj zásadně podílet. Že se vše už brzy realizuje, věří i radní Zlínského kraje pro školství Zuzana Fišerová.

„Intenzivně na společném postupu s městem spolupracujeme a věřím, že se podaří obnovu sokolovny vyřešit co nejdříve, protože pro umístění ZUŠ je opravdu ideální. Velkorysé prostory budovy umožní škole a dětem maximální vzdělávání a rozvoj, což v současných provizorních prostorách na několika místech není možné. Umístění školy bude blízko ZŠ, děti se sem budou moci bezpečně dostat, což ocení jistě i rodiče žáků. Krajská síť ZUŠ pomáhá zajišťovat samotné základy vzdělanosti, protože umění patří neodmyslitelně k naší kultuře. Význam luhačovické ZUŠ je samozřejmě nejen pro město samotné, ale jako součást této sítě sem umožňuje dojíždět za uměleckým vzděláním i dětem ze spádových obcí,“ uvedla radní Fišerová.

Kraj učiní maximum pro zajištění finanční podpory, potvrdil i náměstek hejtmana pro oblast financí David Vychytil, který se však z pracovních důvodů přímo setkání v Luhačovicích neúčastnil.

„Projekt sice zatím nemáme finálně schválený, ale mezi kolegy z vedení kraje cítím podporu tohoto důležitého projektu. V horizontu několika měsíců bychom chtěli rozhodnout o schválení dotace na dokončení projektové dokumentace, v rámci rozpočtu kraje na rok 2022 budeme pak rozhodovat o dotaci na samotnou rekonstrukci. Cílem je již v příštím roce začít s její realizací.“ informoval Vychytil.

Vstřícný přístup Zlínského kraje starosta Ležák velmi oceňuje.

„Jsem velmi rád, že se jednání se Zlínským krajem posunují dál a že kraj vnímá problematiku luhačovické ZUŠky jako jednu z důležitých věcí, které je nutné řešit. Velmi oceňuji přístup vedení Zlínského kraje, který se nám snaží všemi silami pomoci, aby sokolovna mohla být zrekonstruována co nejdříve a v nové podobě mohla začít sloužit veřejnosti. Především samozřejmě jako sídlo ZUŠ Luhačovice, ale také pro některé kulturní a společenské akce, které bude možné ve spolupráci se Sokolem v hlavním sále budovy pořádat,“ poznamenal starosta Ležák.

Sokolovna by měla po opravě nejen ideálně vyhovovat Základní umělecké škole a pořádání některých akcí, ale díky rekonstrukci se jí také vrátí bývalý jedinečný ráz a význam. Byla totiž zbudována původně jako čistě funkcionalistická stavba v letech 1928 až 1932 a byla kdysi zásadním centrem kulturního a společenského dění. V objektu svého času sídlil také obecní úřad, knihovna i kino. Původní čistě funkcionalistická stavba byla ale během mnoha desetiletí změněna řadou ne právě citlivých dostaveb. Rekonstrukce by ji tak měla co nejvíce přiblížit původnímu architektonickému pojetí, které kdysi navrhli architekti Alois a Vilém Kubovi.

 

Sokolovna 13.3.21

tz.

 

, , , ,
F