Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice se na podněty občanů snaží zvýšit bezpečnost v dopravě

Luhačovice se na podněty občanů snaží zvýšit bezpečnost v dopravě

Snahou města je zvýšit bezpečnost v dopravě na nejpalčivějších místech, kde je překračování nejvyšší povolené rychlosti velkým problémem.

„Lidé po zvýšení bezpečnosti silničního provozu dlouhodobě volají a vedení města se opakovaně snažilo najít řešení. Způsob provedení vždy musí odpovídat požadavkům Policie ČR a námi původně zamýšlené řešení doplnit inkriminovaná místa o semafory nebylo schváleno. Hlavním požadavkem ze strany dotčeného orgánu je udržení plynulého provozu, a proto se Luhačovice chystají po vzoru okolních měst zavedení zklidnění dopravy s pomocí stacionárních radarů,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

Jednotlivá pevná radarová stanoviště budou vybudována na čtyřech místech, a to nejen přímo v centrálních Luhačovicích, ale i v okolních obcích. „Prvním z bodů, kde bude radar kontrolovat rychlost projíždějících vozidel, je místní část Polichno, kde se dopravní situaci snažíme zlepšit už léta. Po dlouhých jednáních zde bylo zřízeno místo pro přecházení, ale není možné, aby tady vznikl plnohodnotný přechod pro chodce. Přitom situace se zhoršuje a překračování rychlosti je na Polichně bohužel vidět denně u mnoha projíždějících aut,“ vysvětlil starosta Ležák. Velkou radost z tohoto řešení má občanka Polichna a bývalá dlouholetá předsedkyně zdejšího osadního výboru Alena Studená. „Jsem moc ráda, že tady bude radar umístěn. Kvůli bezpečnosti je to určitě důležité. Léta jsem se snažila zasadit spolu s vedením města o zlepšení dopravní situace u nás, protože děti i dospělí tady přes hlavní cestu chodí na vlak a na autobus a řidiči zde často jezdí velmi nebezpečně. Věřím, že radar konečně řidiče zpomalí a silnici bude možné snadněji přejít,“ poznamenala Studená.

Druhý bod bude u příjezdu do centra Luhačovic od stáčírny Vincentky. Nachází se tu přechod vedoucí k Lázeňskému divadlu, který je navíc jednou z významných spojnic do lázeňského areálu. „Původní naše myšlenka byla umístit zde již zmíněný semafor, ale to kvůli zajištění plynulé dopravy není možné. Jde přitom o přechod, kde jsou chodci prokazatelně ohroženi v rámci rychlé jízdy projíždějících, a věříme, že tímto krokem zvýšíme bezpečnost místa,“ dodal starosta Ležák. Aktivitu města oceňuje také akciová společnost Lázně Luhačovice, do jejíhož areálu je uvedený přechod velmi využívanou spojnicí. „Naše společnost vítá vše, co přispěje ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti. Věříme, že připravovaný systém měření rychlosti k tomu výrazně pomůže,“ uvedl za společnost výkonný ředitel Jiří Dědek.

Jako obec s rozšířenou působností mohou Luhačovice podpořit i okolní obce a instalovat radary také na místech, které nejsou přímo v jejich katastru, ale spadají pod území ORP. S dalším umístěním radaru se tak počítá v Horní Lhotě a také v Dolní Lhotě. Obě leží na hlavním tahu od Luhačovic směrem na Vizovice. Luhačovice se tak rozhodly podpořit zklidnění dopravní situace i na dalších problematických místech v okolí, kde se s překračováním rychlosti potýkají a vedení dotčených obcí žádá o pomoc. Starostové obcí tuto výpomoc velmi vítají. „Úsek hlavní silnice je u nás rovný, takže svádí k rychlé jízdě. Klasická omezení nefungují, takže jsme rádi, že jsme se s Luhačovicemi domluvili na umístění radaru. Určitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti našich občanů i návštěvníků,“ sdělil starosta Dolní Lhoty Jaroslav Masař. Také v další obci se už na umístění zařízení těší. „V Horní Lhotě si od instalace radaru slibujeme zpomalení rychlosti vozidel přijíždějících do obce z kopce od Zádveřic, zvláště u přechodu vedoucího mimo jiné k mateřské škole. Stejně tak v opačném směru, kde se mnozí řidiči snaží na poslední chvíli před lesním úsekem předjíždět a často zde vytváří nebezpečné dopravní situace,“ uvedl starosta této obce Josef Šenovský.

Radarů se lidé v Luhačovicích i ve zmíněných obcích dočkají během následujících měsíců. Po schválení Policií ČR by se mělo v dubnu a květnu realizovat jejich umístění, v průběhu června se počítá se zahájením provozu celého systému.

„Z počátku jsme hledali jiná dostupná řešení, ale nebylo možné docílit jejich schválení. Jednotlivé body máme rozvrženy tak, aby byl zajištěn dohled primárně na přechody u školských zařízení, míst pro přecházení u zastávek nebo nebezpečného přechodu v centru území. Vnímáme, že u některých řidičů může dojít k nepochopení tohoto opatření, ale kde jinde dodržovat bezpečnost a ohleduplnost k chodcům a hlavně dětem, než právě na takových místech,“ dodal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Rozmístění radarů je snaha ze strany Luhačovic dalším krokem zlepšit dopravní situaci. Město se dlouhodobě snaží prosadit vybudování obchvatu, přímo v Luhačovicích byla nedávno upravena dříve nepřehledná křižovatka u domova seniorů a postavena bezpečná okružní křižovatka u nového dopravního terminálu. Zlepšování provozu v Luhačovicích přispívá také rozšiřování modrých parkovacích zón a zavádění klidového režimu stání. „O dalších podrobnostech budeme samozřejmě veřejnost průběžně informovat,“ nastínil starosta lázeňského města.

Doprava21

tz.

 

 

, ,
F