Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Městský úřad Luhačovice mění obecnou e-mailovou adresu na radnice@luhacovice.eu

Městský úřad Luhačovice mění obecnou e-mailovou adresu na radnice@luhacovice.eu

Oficiální adresa pro zasílání běžných e-mailů na Městský úřad Luhačovice se mění nově na radnice@luhacovice.eu a ruší se tedy dosavadní kontakt (podatelna@luhacovice.eu). Nadále ovšem zůstává v platnosti adresa e-podatelna@luhacovice.eu, která je ale určena výhradně pro tzv. elektronické podání, při kterém musí být zpráva podepsána speciálním elektronickým podpisem. Změnu přiblížil tajemník Městského úřadu Luhačovice PhDr. František Hubáček. „Nová adresa radnice@luhacovice.eu byla zřízena právě kvůli tomu, aby se kontakt pro běžnou e-mailovou korespondenci výrazně odlišil od adresy pro elektronické podání. Občas se totiž stávalo, že na tuto adresu občané někdy omylem zaslali běžnou zprávu, kde tak chyběl vyžadovaný elektronický podpis. Tímto se podobným nesrovnalostem předejde a usnadníme tak lidem kontakt s radnicí,“ poznamenal Hubáček.

Pokud by ještě někdo zaslal e-mail na dříve používanou obecnou adresu města, nemusí mít zatím obavu, že by nebyl doručen. „Po několik týdnů ještě bude v provozu i původní kontakt, takže zpráva se k nám i tak určitě dostane. Prosíme ale, aby občané pro běžná podání již využívali nový e-mail radnice@luhacovice.eu,“ uzavřel tajemník.

E-mailových adres na konkrétní představitele města a jednotlivé pracovníky radnice se žádná změna netýká.

 

mestoluhnoczav

 

tz.

 

 

, ,
F