Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice výrazně navyšují podporu sociálních služeb

Luhačovice výrazně navyšují podporu sociálních služeb

Na podporu sociálních služeb vyčlenilo pro tento rok město Luhačovice celkem 640 tisíc Kč, což je oproti roku 2020 nárůst více než o třetinu. Důvody přiblížil místostarosta Ing. Jiří Šůstek, do jehož gesce sociální problematika spadá.

„Navýšení podpory sociálních služeb má dva důvody. Jednak vychází z požadavků Komunitního plánu sociálních služeb ORP Luhačovice pro roky 2020-22, ale především takto chceme reagovat na stávající složitou situaci způsobenou pandemií. Ta má dopady i na jednotlivé poskytovatele. Navýšení finanční podpory nám dává jistotu udržení základní sítě sociálních služeb ve městě. Proto jsme poskytnutí více prostředků schválili i v době, kdy v rozpočtu hledáme úspory a omezují se některé investice,“ uvedl místostarosta.

Jak dodal, i podpora sociální oblasti samozřejmě naráží na finanční náročnost. „Snažíme se na základě komunitního plánu nastavit vše tak, aby obyvatelům města a celého území ORP Luhačovice síť a dostupnost sociálních služeb co nejvíce vyhovovaly. Zároveň jsme ale schopni na podporu sociálních služeb vyčlenit jen prostředky, které jsou v našich možnostech,“ doplnil místostarosta. Podmínkou pro poskytnutí podpory je vždy i to, zda je sociální služba zařazena do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Převážná část dotací města na sociální služby půjde tradičně Charitě Luhačovice, která je na Luhačovicku největším poskytovatelem sociálních služeb. Mezi další podpořené organizace patří například Domov pro seniory Luhačovice nebo Sociální služby Uherské Hradiště, které v lázeňském městě provozují chráněné bydlení. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 byl vedle vypsaného dotačního programu města projednán s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb i předpokládaný náklad na poskytované služby především ve vazbě na počet uživatelů těchto služeb. Část financí, která byla luhačovickými zastupiteli schválena na sociální služby, je vyčleněna jako rezerva, která bude rozdělena mezi poskytovatele podle potřeby v průběhu roku.

Vedle podpory poskytovatelů sociálních služeb město i nadále financuje projekt Senior taxi Luhačovice. „Je velice potěšitelné, že se každý rok zvyšuje počet seniorů, kteří tuto službu využívají,“ sdělil místostarosta.

 

IMG_20160922_173653

tz.

 

 

, , ,
F