Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Úředníci luhačovické radnice zaznamenali až 100 % nárůst žádostí o změnu v registru vozidel

Úředníci luhačovické radnice zaznamenali až 100 % nárůst žádostí o změnu v registru vozidel

Přes restrikce zavedené kvůli boji s koronavirem se Městský úřad Luhačovice stále snaží co nejlépe sloužit občanům. I když musí být otevírací hodiny pro veřejnost omezeny jen na 10 hodin týdně, na některých úsecích se úspěšně zvládá odbavit agenda dokonce v rozsahu vyšším než za běžného stavu. Příkladem může být zpracování žádostí o změnu v registru vozidel. Situaci přiblížil na číslech z posledního čtvrtletí roku 2020 Mgr. František Uhříček z odboru dopravy MěÚ Luhačovice.

 

„Kvůli zkrácení otevíracích hodin úřadů se osobní podávání žádostí koncentrovalo do menšího časového úseku. Mnohé úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) přešly na objednávkový systém, to někde ale přineslo i dlouhé čekací doby a snahu lidí podat svou žádost v rámci jiné ORP, což zákon dovoluje. I řada lidí z obcí, které nespadají pod ORP Luhačovice si tak vyřizovala změnu v registru vozidel právě u nás, kde jsme objednávání na pevný čas nezavedli. V říjnu, listopadu a prosinci 2020 jsme vyřídili průměrně o 30 % žádostí více, než ve stejných měsících roku 2019.  Z toho asi dvě třetiny žadatelů bylo z jiných ORP,“ nastínil Uhříček. Nejvíce žádostí se týká prvních registrací vozidla nebo přehlášení auta na jiného majitele. Těchto případů nejvíc narostlo v prosinci. „Zatímco v roce 2019 jsme jich vyřídili za poslední měsíc roku 141, v prosinci 2020 to bylo 282, což je nárůst přesně o 100%,“ upozornil Uhříček. Jak dodal, velký nápor na luhačovický odbor dopravy přišel, když bylo koncem listopadu kvůli dopadům epidemie dočasně uzavřeno celé pracoviště registru vozidel v krajském městě. Protože situace se komplikovala na řadě míst republiky, nebyli žadatelé obracející se na MěÚ Luhačovice zdaleka jen z blízkých měst a obcí v regionu. „Telefonicky se nám ozývali ohledně registrace vozidel dokonce i z Prahy,“ dodal Uhříček.

 

Docházelo tak k abnormálnímu přetížení úřadu a přes veškerou snahu někdy nebylo možné odbavit všechny žádosti na počkání. „Zvláště při podání více žádostí najednou. Některé jsme museli po dohodě pouze převzít a zpracovat až v dalších dnech, kdy byl úřad pro veřejnost uzavřen. Lidé ale byli rádi, že v této těžké době u nás vše jde bez problémů a stačí si přijít vyřízenou žádost vyzvednout za pár dnů, když jinde byl rezervační systém třeba zahlcen na měsíc dopředu,“ dodal Uhříček. I na Luhačovickém úřadě se tak vzhledem k situaci tvořily v posledních měsících někdy fronty. V otevírací době pro veřejnost proto na dodržování rozestupů a nařízení průběžně dohlížejí strážníci městské policie. V novém roce se situace ohledně registrace vozidel v na přepážce luhačovického odboru dopravy už trochu uklidnila. „Doufáme, že bude zase brzy odpovídat běžnému provozu úřadu,“ dodal Uhříček.

 

Poslední měsíce nejsou náročné zdaleka jen pro úředníky zajišťující registraci vozidel. Informace doplnil tajemník Městského úřadu Luhačovice PhDr. František Hubáček. „Podobně jsou velmi vytížena také pracoviště vyřizování občanských průkazů a pasů, řidičských průkazů, matrika, pokladna, nebo podatelna, která na zazvonění funguje pro příjem korespondence i mimo současné omezené hodiny pro veřejnost. Snažíme se vyhovět všem, pokud by ale nápor na úřad opět narůstal, museli bychom zavést objednávkový systém. Doufám však, že situace zejména v registraci vozidel se opravdu uklidnila a nebude to nutné,“ uvedl tajemník.  Oceňuje zároveň odpovědný přístup většiny lidí, kteří si na radnici své záležitosti vyřizují. „Děkujeme všem občanům, že dodržují rozestupy, nošení roušek a používání desinfekce. A také, že záležitosti, u kterých to jde, vyřizují elektronicky, telefonicky nebo formou e-mailů. Převážná většina lidí si naštěstí také uvědomuje, že i když je úřad právě pro veřejnost uzavřen, stále se pracuje na potřebné agendě a ani úředníci to v současné době nemají jednoduché. Rozsah práce zůstává stejný, v některých případech se musí kvůli situaci řešit více záležitostí. Úředníci i v době, kdy je „zavřeno“, fungují v běžném pracovním režimu přímo na úřadě, nebo pokud je to možné, pracují na home office. Museli jsme samozřejmě nastavit mechanismy tak, aby byly pracovní kolektivy rozděleny i do skupin, ve kterých se nepotkávají. To usnadňuje řešení v případě nařízení karantény, která se tak týká méně pracovníků a je snazší, aby byl nadále zajištěn provoz úřadu. Jsem rád, a za to bych chtěl všem svým spolupracovníkům poděkovat, že se nám daří všechnu agendu zatím bez větších problémů zajišťovat a občané se na nás mohou i v této nelehké době spolehnout,“ uzavřel tajemník Hubáček.

 

IMG_20190504_132108

tz.

 

 

, , , ,
F