Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Letošní benefiční koncert duchovně naladil i pomohl

Letošní benefiční koncert duchovně naladil i pomohl

V pátek 1. prosince 2023 se v kostele svaté Rodiny v Luhačovicích uskutečnil čtrnáctý Benefiční koncert pro Charitu Luhačovice. Na podporu letošní benefiční akce vystoupil křesťanský písničkář Filip Mana v doprovodu Dagmar Zvoníčkové, Společenství PrAmen s modlitbou chval. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z koncertu bude věnován na opravy probíhající v budově Charity Luhačovice.

Ředitelka Charity Luhačovice Mgr. Lenka Semelová ve své úvodní řeči ke čtrnáctému benefičnímu koncertu zmínila: „Advent je doba, která nám pomáhá připomenout, že v životě je důležité i zpomalit. Přes Vánoční shon máme čas se dnes zamyslet, nad životními hodnotami.

Tato tradice pomohla za čtrnáct let shromáždit více než 300.000, – Kč pro pomoc sociálním službám i konkrétním lidem. Letošní výtěžek bychom rádi využili na opravy probíhající v budově Charity Luhačovice související s modernizací vybavení a zázemím pro naše zaměstnance.

Naši zaměstnanci jsou ti, kteří Charitu Luhačovice tvoří. Bez nich bychom nemohli denně sloužit tolika lidem. Každý den, sedm dní v týdnu, vyráží k našim sousedům, do našich rodin, aby pomohli s péčí o seniory a potřebné. Každý den připravují program pro návštěvníky denního stacionáře, půjčují pomůcky, které pomáhají, aby naši senioři mohli zůstat ve svých domovech.

Zaměstnanci přináší pomoc, odlehčení, radost a humor do domů našich klientů.

Pořád je co zlepšovat, a všechno co děláme, se může dít, i díky Vám všem. Každý se může zapojit, a podílet se na pomoci zdejším potřebným lidem a na společném díle Charity, a to je pocit k nezaplacení.“

Na letošním Benefičním koncertě pro Charitu Luhačovice jsme přivítali křesťanského hudebníka Filipa Manu. Můžete ho znát například ze skupiny Adorare, ve které působil, a je autorem několika jejich písní. Nyní je členem společenství Gedeon Worship a před nedávnem vydal CD s názvem Nejsi sám. Písně jsou pro něj jednotlivým svědectvím a vyznáním člověka, který objevuje živého Boha v průběhu určité etapy svého života. Při vystoupení ho provázela jeho talentovaná kamarádka Dagmar Zvoníčková, která ho doprovodila zpěvem i na klávesy.

Na závěr Benefičního koncertu proběhla modlitba chval, kterou vedlo Společenství PrAmen. Je to křesťanské společenství mladých z farností Luhačovice, Pozlovice a i okolních farností. Především je to skvělá parta mladých lidí, kteří nás v naší farnosti vedou k modlitbě chval. Řídí se přitom veršem z žalmu: „Hospodin přebývá ve chválách svého lidu“.

Děkujeme Vám, že jste přišli a svým příspěvkem dali najevo, že Charita Luhačovice je pro Vás důležitá. Výtěžek ze čtrnáctého (před)adventní benefiční koncert tak je 7.072, – Kč. Letošní výtěžek bychom rádi využili na opravy probíhající v budově Charity Luhačovice související s modernizaci vybavení a zázemím pro naše zaměstnance.

Děkujeme Otci Janu Stonovi za možnost uskutečnit benefiční koncert v prostorách kostela svaté Rodiny a děkujeme také všem sponzorům, kteří nás každoročně podporují, a to po celý rok.

Mezi společnosti, které Charitě vyjádřili svou podporu nejen se záměrem tohoto koncertu jsou: Farnost Luhačovice a Pozlovice, Město Luhačovice, Městys Pozlovice, Obce Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Sehradice, Lázeňské oplatky CLIP Luhačovice, LUHATRADE s.r.o., Vincentka a.s., VAVRYS CZ, Zálesí a.s. a řada dalších.

Děkujeme za Vaši přízeň. Za Charitu Luhačovice Vám přejeme, příjemně prožitou dobu adventní až do radostných Vánoc.

tz.

, , ,
F