Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice dětem ukázaly, jak správně třídit odpad

Luhačovice dětem ukázaly, jak správně třídit odpad

Jaké rezervy máme v třídění nebo co nepatří do směsného komunálního odpadu. I to se dozvěděli návštěvníci Ekoshow, která se ve spolupráci s EKO-KOM v Luhačovicích konala ve středu 4. října. Velký zájem vyvolal i rozbor odpadu před zraky diváků.

Za Alfa Marketem byl vysypán obsah popelářského vozu se směsným komunálním odpadem. Externí firma, která odpad převzala, dětem ZŠ a MŠ ukázala, co se vyhazuje zbytečně a co by se dalo ještě více vytřídit. Lektoři Tondy obala formou hry všechny přítomné seznámili s tím, jaké děláme ve třídění odpadu největší chyby. „Cílem akce bylo veřejnosti ukázat, kde máme rezervy v třídění odpadu a jak můžeme zlepšit efektivitu fungování celého systému odpadového hospodářství města. Naše chování je v tomto směru naprosto klíčové, protože tím dokážeme zpomalit nevyhnutelné zdražování týkající se nakládání s odpady,“ řekl místostarosta Daniel Mejzlík.

Luhačovice patří v třídění odpadu mezi nejlepší. Dokazuje to 1. místo v soutěži O keramickou popelnici. „Dle výsledků za rok 2022 bylo vytříděno v průměru na osobu 90 kg odpadu. Tohle číslo je nad průměrem celé České republiky,“ vyzdvihl manažer komunikace EKO-KOM Josef Mojžíš. Dle něj i přesto mají lidé s tříděním odpadu stále problém. „Pokud si někdo není jistý, kam daný odpad vhodit, tak by se měl řídit selským rozumem. Pokud mi to připomíná plast, hodím to do plastu, když to vypadá jako papír, hodím to do papíru. Jestliže však odpad vhodíme do směsného komunálního odpadu, putuje pak rovnou na skládku bez šance na jakékoliv další využití. Lidé také tápou i v tom, kam vyhodit vysloužilou elektronickou cigaretu. Ta určitě nepatří do směsného odpadu, ale do červených kontejnerů na drobný elektroodpad nebo na sběrný dvůr. To samé platí pro tužkové a jiné baterie,“ vysvětlil Mojžíš. Rozbor jednotlivých vzorků provedla externí firma. Výsledky ukázaly, že necelých 50 procent vzorků nemělo skončit ve směsném komunálním odpadu. „Zaměřit bychom se měli zejména na třídění bioodpadu, jehož likvidace je daleko levnější a navíc se dá skvěle ekologicky využít. Důležité je i pečlivé třídění kovů a skla, protože když tento odpad skončí v nádobách správné barvy, dá se neustále dokola recyklovat a na rozdíl od směsného komunálního odpadu za něj nyní ještě nemusíme platit. I přesto, že velmi dobře třídíme PET lahve, ve zbytku plastového odpadu máme stále velké rezervy,“ vysvětlil místostarosta. Obyvatelé Luhačovic mají možnosti třídit vše, co aktuálně odpadová legislativa nařizuje. Mimo zákonnou povinnost třídíme i další složky odpadu, jejichž samostatný sběr je pro město přínosem, například textil. V posledním roce byla doplněna odpadová hnízda o šedé kontejnery na kov a taktéž byly rozmístěny oranžové popelnice na jedlé kuchyňské oleje. Všechny odpady mohou občané celoročně ukládat ve sběrném dvoře v Luhačovicích. Odpadový systém města se neustále rozvíjí, průběžně se mění velikost a počet přistavených nádob dle aktuálních požadavků občanů s ohledem na prostorové možnosti v dané lokalitě. Město Luhačovice se dlouhodobě snaží předcházet tvorbě odpadu, proto na sběrném dvoře funguje bezplatné Re-use centrum. Zde mohou občané přinést své nepotřebné, avšak funkční věci, které by jinak vyhodili, ale někomu se naopak mohou ještě hodit a dál tak sloužit svému účelu. 

tz.
Foto: Město Luhačovice

, ,
F