Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Proběhla humanitární sbírka šatstva pro Diakonii Broumov

Proběhla humanitární sbírka šatstva pro Diakonii Broumov

Charita Luhačovice uspořádala ve dnech 26. až 29. dubna 2023 humanitární sbírku šatstva pro Diakonii Broumov. Tuto sbírku šatstva pořádá Charita Luhačovice každoročně začátkem jarních měsíců.

Sbíralo se opět oblečení (dámské, pánské, dětské), obuv, látky, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, polštáře i domácí potřeby, samozřejmě vše čisté a nepoškozené. Díky občanům z Luhačovic a okolních obcí se během pár dní nasbíralo kolem 2 tun potřebných věcí. Do sbírky se aktivně zapojilo jedenáct dobrovolníků. Sbírka byla odvezena v průběhu měsíce května.

Charita Luhačovice je pouze sběrným místem. Odvoz použitého ošacení zajišťuje samotná Diakonie Broumov. Občané mohli dobrovolně přispět částkou 20,- Kč na dopravu a náklady související s odvozem.

Nositelné a použitelné věci jsou předány potřebným. Poškozený materiál se dále průmyslově zpracovává. Bohužel však při třízení vzniká i odpad. Jedná se o nepoužitelný materiál, který nelze dále ani průmyslově zpracovávat a za jehož likvidaci se musí platit.

Na časté dotazy ze strany občanů, zda jsou kontejnery na textil v Luhačovicích charitní, odpovídáme, že nikoliv. Slouží k recyklaci textilu a pravidla třídění si určuje každá společnost sama. V současné době žádný textil nevybíráme. Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili a přispěli tak svou dobrou vůlí potřebným lidem. Zároveň děkujeme dobrovolníkům, kteří obětovali svůj volný čas a ochotně pomáhali v průběhu celé sbírky.

tz.
Mgr. Anna Martincová

, ,
F