Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Den otevřených dveří sokolovny v Luhačovicích přilákal stovky návštěvníků

Den otevřených dveří sokolovny v Luhačovicích přilákal stovky návštěvníků

Město Luhačovice dokončilo rozsáhlou rekonstrukci sokolovny, která bude od září sloužit dětem ZUŠ Luhačovice. Práce byly zahájeny v roce 2021, celkové náklady jsou 45,6 milionu korun. Kromě městského rozpočtu byly opravy spolufinancovány z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dotace Zlínského kraje. V rámci dokončení rekonstrukce se 1. června uskutečnil Den otevřených dveří sokolovny, na kterém si mohla veřejnost prohlédnout interiéry budovy.

Na zahájení přišel starosta města Luhačovice Marian Ležák, který neskrýval nadšení. „Jsem moc rád, že se podařilo budovu sokolovny zrekonstruovat do nynější podoby a nyní bude sloužit jak dětem ze ZUŠ, tak veřejnosti. Již teď se těším na akce, které se tady budou konat, a také na tu atmosféru, kterou si společně budeme užívat,“ řekl starosta. Za Zlínský kraj přišla všechny přítomné pozdravit radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová. „Z pohledu naší Základní umělecké školy, kterou zřizuje Zlínský kraj, je to veliký skok do nádherného prostředí a z mého pohledu je to také záchrana objektu, který byl opravdu ve špatném stavu. Mám velkou radost z toho, že se nám společnými silami podařilo budovu zachránit, vdechli jsme jí život a zároveň jsme se dokázali domluvit na této formě spolupráce,“ řekla Fišerová.

Na dni otevřených dveří nechyběla ani ředitelka ZUŠ Luhačovice Monika Slováková, která se již v této chvíli i se zaměstnanci ZUŠ připravuje na stěhování do nových prostor. „Považuji za důležité v první řadě vyzdvihnout roli města Luhačovice v celém projektu rozsáhlé rekonstrukce sokolovny. Nejvíce se zde zasadil starosta Marian Ležák, který se dokázal dohodnout s vedením Zlínského kraje, za což mu tímto děkuji. Vím, jaké úsilí vynaložil při získávání dotací pro tento smysluplný projekt, jehož výsledek dnes vidíme. Také děkuji správě majetku, která velmi úzce vždy se ZUŠ komunikovala a precizně dolaďovala všechny požadavky a změny z naší strany,“ uvedla Slováková. Sokolovna bude od září sloužit Základní umělecké škole, která tady bude mít nové zázemí. Žáci ZUŠ se tak dočkají odpovídajícího prostředí a současně zde zůstane možnost využívat tyto prostory pro tradiční kulturní akce. Oficiální stěhování začne koncem června. Řádná výuka bude zahájena v pondělí 4. září 2023. ZUŠ Luhačovice plánuje 19. října 2023 slavnostní koncert. Jako vzácný host se představí Pavel Šporcl. „Tímto jsou všichni srdečně zváni,“ doplnila ředitelka.

Stavbu sokolovny provedla ve stylu funkcionalismu brněnská firma Aloise Kuby podle návrhu architekta Viléma Kuby. Slavnostní otevření sokolovny se konalo 20. července 1930. V průběhu 50. let byla na budovu sokolovny umístěna sedlová střecha, která byla tehdy účelná, ale stavitelsky nevhodná. Současnou rekonstrukcí se podařilo budovu vrátit do původního architektonicky ladícího funkcionalistického stylu.

osokl23

tz.
Město Luhačovice

 

 

, , , ,
F