Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Květnová pouť rodin na Provodov

Květnová pouť rodin na Provodov

 

Charita Luhačovice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Luhačovice a Pozlovice pozvala 6. května 2023 rodiny, tříkrálové koledníčky, jejich asistenty, ministranty, scholu a kamarády na pouť na Provodov – Malenisko. Poutníci z Luhačovic, Pozlovic i z okolních vesnic se setkali na Řetechově a společně putovali k poutnímu místu.

Z počátku naší poutě nám zapršelo, přesto všichni poutníci dorazili až na poutní místo zasvěcené Panně Marii Sněžné. Ve zdejším kostele se konala mše svatá, kterou sloužil P. Jan Ston. Byla obětována za všechny živé i zemřelé klienty Charity Luhačovice, za všechny pracovníky, dobrovolníky a dar zdraví pro všechny rodiny. Mše svaté se účastnili také další návštěvníci poutního místa. Na závěr jsme se společně pomodlili Litanie k Panně Marii.
Legenda, spojená s poutním místem, vypráví, že mlynářka Anna Vlaštovicová z Dolního provodovského mlýna trpěla těžkou oční chorobou. Ve snu se jí zjevil stařec, ukázal jí místo se studánkou na okraji lesa a řekl: „Zde je voda, která bude na přímluvu Boží uzdravovat nemocné na těle i na duši“. Mlynářka si umyla oči vodou ze studánky a uzdravila se. Od roku 1712 sem putují lidé ze širokého okolí a mnozí prý byli rovněž uzdraveni.
Po mši se počasí zlepšilo a pro jednotlivé rodiny čekaly připravené hry a soutěže, o které se postarali dobrovolníci Charity z řad mládeže. Jednalo se například o vědomostní kvíz zaměřený na pohádky, poskládání obrázku kaple nebo kostela jako puzzle a jejich poznání, hmatové kameny a hod na cíl. Děti měly také za úkol zjistit, že druhou květnovou neděli slaví svátek všechny maminky. Za své vědomosti byly děti odměněny sladkostí. Účastníci poutě si užili pěkné společné chvíle a všichni si pochutnali na špekáčcích a limonádě.
Cestou zpět na Řetechov nás již provázelo slunečné počasí a mohli jsme obdivovat krásy místní přírody. Byl to příjemně strávený den pro celé rodiny – děti, rodiče i prarodiče. Z pouti jsme si odnesli hezké zážitky a již nyní se těšíme na další setkání.
Pout rodin na Provodov 2023 (5)
tz.
Mgr. Anna Martincová
Foto: Charita Luhačovice
, , , , , ,
F