Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » V rozpočtu Luhačovic na rok 2023 je realizace parkoviště v ulici Družstevní nebo výstavba dopravního hřiště

V rozpočtu Luhačovic na rok 2023 je realizace parkoviště v ulici Družstevní nebo výstavba dopravního hřiště

Zastupitelé města Luhačovice na svém 4. zasedání 2. března 2023 schválili rozpočet na rok 2023. Počítá s příjmy ve výši 194,7 milionů korun. Na letošní rok město naplánovalo širokou řadu investic do potřebných projektů. Většina těchto akcí bude financována ze zůstatků finančních prostředků minulých let.

„Hlavním cílem s ohledem na schválený plán investic, je pokračování v rekonstrukci naší dopravní infrastruktury, dále obnovy veřejných ploch, modernizace školství a podpora společenského života jak v Luhačovicích, tak i v místních částech“, vysvětluje starosta Marian Ležák. Dle jeho slov jsou proto investice rozděleny do 5 pomyslných skupin, které nejlépe definují jednotlivé oblasti.

Na obnovu komunikací, chodníků a parkovacích ploch byla schválena částka 24,6 milionů korun (podpora dotací ve výši 13,5 milionů korun)
V letošním roce dojde k realizaci parkoviště a chodníku v ulici Družstevní (7,2 milionů korun), k dokončení rekonstrukce chodníků a odvodnění v místní části Kladná Žilín (6,8 milionů korun), k opravě komunikace mezi Sokolovnou a Alfa Marketem (3,4 milionů korun) a k dalším opravám chodníků či cest ve výši (2,3 milionů korun). V následujících letech bychom rádi pokračovali v dalších rekonstrukcích naší dopravní infrastruktury. Byla již schválena příprava mnoha projektových dokumentací v částce 3,6 milionů korun, konkrétně pro ulice Ludkovická, Mlýnská, Masarykova, Zahradní čtvrť, Družstevní, most u nádraží a pro aktualizaci dokumentace silnice v ulici Stráň. Tyto projektové dokumentace jsou nezbytné pro přípravu rekonstrukcí jednotlivých komunikací a zároveň jako podklad pro žádosti o dotace, které budou postupně v tomto období vyhlašovány. Doprava je pro město zásadní, stejně jako parkovací plochy. Proto budeme připravovat i dokumentaci pro rozšíření parkovacích míst u Mateřské školy, v centru u Šťávnice a povolení pro zahájení tolik očekávané stavby lávky u sídliště v Družstevní s napojením na parkovací plochu za Matem. Cílem je zahájit stavbu na konci roku nebo začátkem roku příštího. V oblasti cyklodopravy jsme vyčlenili částku 1,3 milionů korun na další dokumentace k úseku Polichno – Újezdec, aktuálně tady byla schválená žádost o dotaci.

Další část investic jde do veřejných budov na podporu městských organizací a místních částí, tady bylo schváleno 29,65 milionů korun (podpora dotací 9,1 milionů korun)
Město dokončí rekonstrukci budovy Sokolovny s letošní investicí ve výši 17 milionů korun (dotace 7,3 milionů korun), zrealizuje zateplení a vstup do Kulturního a kongresového centra Elektra 8,82 milionů korun (dotace 1,8 milionů korun), dále připraví projektové dokumentace za 670 tisíc korun se záměrem získat až 90 % dotace na vstupy do informačního centra, muzea nebo na zajištění bezbariérovosti v Městské knihovně. V Městské plovárně je schváleno rozšíření hygienického zázemí a další potřebné investice jak na již zmíněné plovárně, tak i ve sportovní hale Radostova. Jedná se o částku cca 1 milion korun. Pro Řetechov se chystá nové zázemí dvou modulů pro výdejní a sociální zázemí na místním výletišti v částce 1 milion korun, v Kladné Žilín podobné dovybavení za 860 tisíc korun, v Polichně bychom rádi opravili okna v místní kapličce za 300 tisíc korun a zrealizovali očekávané zelené náměstí v centru obce.

Město pokračuje i v investicích do školských zařízení, celková částka je 11,9 milionů korun (dotace 5,1 milionů korun)
V základní škole je naplánována realizace nového spojovacího krčku mezi hlavní budovou a jídelnou ve výší 4,5 milionů korun (dotace 1 milion 490 tisíc korun), další investice hlavně ve stravovací části jsou v Základní škole za cca 700 tisíc korun. V areálu družiny Základní školy a Střediska volného času bude předfinancována nová přírodní výuková zahrada 0,5 milionů korun (dotace 420 tisíc korun) a připravena projektová dokumentace na modernizaci vnitřních ploch. U Mateřské školy se plánuje investovat 2 miliony korun do posledního nezrekonstruovaného pavilonu. Nově bude pro všechny školské organizace i pro veřejnost postaveno dopravní hřiště za 4,2 miliony korun (dotace 1,3 milionů korun, finanční dary 900 tisíc korun).

Energie a úspory patří mezi další důležité investice, které byly schváleny v objemu 14,8 milionů korun (dotace 4 miliony korun)
Město plánuje v následujících 4 letech kompletně obměnit veřejné osvětlení a letos byla na rekonstrukci osvětlení vyčleněna částka celkem 7,4 milionů korun (dotace 4 miliony korun) a na instalaci fotovoltaiky u městských budov (Technické služby, Městská plovárna, SC Radostova) 7,4 milionů korun, kde také očekáváme budoucí dotaci.

Ostatní investice a rozvoj města 3,8 milionů korun
Do tří až čtyř let je v plánu dokončit nový územní plán a podpořit tím výstavbu a rozvoj města, pro tento rok je vyčleněna částka 1 milion korun s tím, že v dalších letech se bude pokračovat na přípravě. V rámci zkvalitnění služeb občanům dojde k výměně 3 parkovacích automatů za půl milionu na Masarykově ulici a umožní se bezhotovostně řešit parkování i podél hlavní komunikace. V rámci bezpečnosti a rychlejší obslužnosti se řeší i kyberbezpečnost městské agendy, případné pořízení platebního bezhotovostního automatu na úřadě a rozšíření kamerového systému v lokalitě u KKC Elektra cca 1 milion korun. Přes TS Luhačovice bude realizováno statické zajištění zdi pod starým hřbitovem a rozšíření nového hřbitova, podpořeno schválenou částkou 1,2 milionů korun

“Investiční plány jsou pojaty velkoryse s cílem využít možnosti dotačních titulů, obzvláště v oblasti obnovy dopravní městské infrastruktury. Návrhy prošly zodpovědným projednáním na zastupitelstvu města, kde panuje široká shoda, a všichni věříme, že budeme dostatečně připraveni čerpat chystané dotace a připravené akce i postupně úspěšně realizovat”, doplnil starosta.

 

tz.

 

 

, , ,
F