Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice

Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice

V sobotu 4. března 2023 Charita Luhačovice a Římskokatolická farnost Luhačovice pozvala tříkrálové koledníky a jejich asistenty na Městskou plovárnu v Luhačovicích. Akce byla pořádána pro všechny koledníky, kteří v sobotu 7. ledna koledovali v územní působnosti naší Charity Luhačovice a přinášeli lidem radostné poselství o narození Páně. Cílem této akce bylo odměnit všechny děti a jejich asistenty, ale také šlo o samotné neformální setkání koledníků.

Díky zapojení dobrovolných koledníků a jejich asistentů jste v letošním roce darovali na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla částku 489.400,- Kč. Z této částky se celých 58% vrátí přímo do regionu Luhačovicka, ať již na podporu samotných sociálních služeb Charity Luhačovice, na podporu paliativní péče nebo pro přímou pomoc rodinám s dětmi a potřebným lidem.

Nabídky setkat se na plovárně využilo přes 70 koledníků nejen z Luhačovic, ale i okolních obcí. Děti i dospělí prožili příjemné chvíle v bazénu i na atrakcích jako je divoká řeka, parní sauna aj. Všichni si odnesli pěkné zážitky z krásně stráveného sobotního dopoledne.

Poděkování patří také vedení Sportovního centra Radostova a zaměstnancům Městské plovárny za jejich vstřícnost a pomoc při uskutečnění této akce.

 

Trikralove plavani 4.3.2022 spolecna

 

tz.
Mgr. Anna Martincová
Foto: Charita Luhačovice

 

 

, , , , ,
F