Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » V Újezdci u Luhačovic byla potvrzena ptačí chřipka

V Újezdci u Luhačovic byla potvrzena ptačí chřipka

Výskyt ptačí chřipky na území Zlínského kraje potvrdila ve středu 4. ledna Státní veterinární správa (SVS). Ohnisko bylo potvrzeno v malochovu drůbeže v obci Újezdec u Luhačovic. Chovatel nahlásil úhyn pěti slepic z celkového počtu sedmi kusů. Kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy vydala Státní veterinární správa mimořádné veterinární opatření pro obce v ochranném pásmu.

V místě nákazy provedli veterinární inspektoři šetření, přijali opatření proti šíření nákazy z hospodářství a odeslali vzorky k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5.

Nákazová situace je podle SVS velmi vážná. Jen během prosince bylo v České republice vyhlášeno deset nových ohnisek ptačí chřipky. Tempo, jakým nová ohniska nákazy přibývají, stále zrychluje.
Apelujeme na všechny chovatele, aby dodržovali platná veterinární opatření. Jakékoliv podezření nákazy či úhyny v chovech je nutné neprodleně hlásit krajské veterinární správě.

V polovině loňského prosince vydala SVS mimořádná veterinární opatření s platností pro chovatele v celé České republice. Zakázáno je chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Za porušení mimořádných opatření hrozí vysoké pokuty. U fyzických osob může sankce činit až 100 000 korun a u právnických osob, tedy firem, až 2 000 000 korun.

 

Slepice

tz.
kr-zlinsky.cz

 

,
F