Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Při Tříkrálové sbírce na Luhačovicku bylo vykoledováno 489.400,- Kč

Při Tříkrálové sbírce na Luhačovicku bylo vykoledováno 489.400,- Kč

Tříkrálová sbírka 2023 se nesla v duchu hezkého počasí a velmi vlídného přijetí lidmi. Koledníci vyrazili po požehnání koledníků do jedenácti obcí v územní působnosti Charity Luhačovice. Na začátku nás provázely obavy z velké nemocnosti, jak letošní koledování dopadne. Nakonec vše proběhlo skvěle. Počasí nám přálo a do ulic vyrazilo celkem 54 skupinek.

Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi Boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.

Při letošní sbírce koledovalo 54 skupinek koledníků, někde i se čtyřmi králi. Celkově bylo zapojeno více než 200 koledníků přinášejících do domácností radostnou zvěst o narození Ježíše. Nad dveřmi nechávali nápis K + M + B, který žehná jejich domu. Díky snaze a štědrosti občanů Luhačovic a obyvatel okolních obcí bylo v našem regionu vykoledováno 489.400,- Kč.

 

Biskupice u Luhačovic 36 817,- Kč
Dolní Lhota 39 222,- Kč
Horní Lhota 32 410,- Kč
Kladná-Žilín 15 420,- Kč
Ludkovice 36 176,- Kč
Luhačovice 165 385,- Kč
Podhradí 19 370,- Kč
Polichno 14 462,- Kč
Pozlovice 67 628,- Kč
Řetechov 14 520,- Kč
Sehradice 47 990,- Kč

 

tz.

 

 

, , , , , ,
F