Home » ZPRÁVY » KORUNKA LUHAČOVICE » Veronika Záhorská převzala ocenění od armádního generála Emila Bočka

Veronika Záhorská převzala ocenění od armádního generála Emila Bočka

Zakladatelka a ředitelka dobročinných organizací Korunka Luhačovice a Korunka Velké Losiny Veronika Záhorská, které působí ve Zlínském a Olomouckém kraji, převzala ocenění od armádního generála Emila Bočka.

 

Poslední žijící český stíhací pilot RAF, armádní generál Emil Boček, udělil v Praze vybraným osobnostem a dvěma institucím cenu „Morální autorita“. Mezi oceněnými byla v Arcibiskupském paláci také zakladatelka a předsedkyně dobročinných organizací KORUNKA LUHAČOVICE a KORUNKA VELKÉ LOSINY Veronika Záhorská.

Z rukou Emila Bočka převzala Veronika Záhorská Zlatou pamětní medaili za dlouholetou spolupráci, podporu a péči o československé veterány z 2. světové války.

„Je to pro mě velká pocta. Velmi si tohoto ocenění v tak vzácné společnosti, kde nechyběl kromě generála Emila Bočka ani pražský arcibiskup Dominik Duka, vážím. Zároveň toto ocenění patří všem, kteří společně se mnou realizují charitativní projekty KORUNKA POMÁHÁ,“ uvedla k ocenění Veronika Záhorská.

Ocenění „Morální autorita“ se uděluje od roku 2019. Během slavnostního večera vyznamenal dvě osobnosti také ministr obrany Lubomír Metnar. Slavnostní večer probíhal za velmi přísných protiepidemických opatření.

Armádní generál Boček při slavnostním udělování ocenění ve svém projevu hovořil o hrdinství, ale i síle vlastenectví, která jej dovedla až za knipl letounu Spitfire, se nímž byl jako pilot 310. stíhací perutě RAF opakovaně vyslán jako doprovod bombardérů nad okupovanou Evropu a Německo. Zavzpomínal i na spolubojovníky, válečné hrdiny a vlastence, kteří už nejsou mezi námi.

„Děkuji vám, že nás chováte v úctě a staráte se o nás. Dnešní den bude důstojným připomenutím života oceněných osobností, které se pro mnohé z nás stanou přirozeným vzorem a morální autoritou. Přál bych si, aby náš společný život nám přinášel radost, sounáležitost a také věrné přátelství Čechů a Slováků. Chtěl bych, aby tyto slavnostní večery se staly symbolem všeho, co je nám drahé a vzácné,“ uvedl generál Boček.

Veronika Záhorská věnuje již téměř dvacet let většinu svého volného času dvěma neziskovým organizacím nesoucím název Korunka. Obě se snaží získávat finanční prostředky a dary pro potřebné ve Zlínském a Olomouckém kraji. Pod jejím vedením obě organizace, které založila, podporují nemocné, opuštěné a handicapované děti, sociálně slabé rodiny, ale i seniory a dětské domovy. Za dobu svého působení přerozdělila KORUNKA pomoc převyšující několik desítek milionů korun.

Bližší informace o charitativních projektech Korunky Luhačovice a Korunky Velké Losiny na www.korunkapomaha.cz.

 

tz.

 

, , , , , , , ,
F