Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Starý most bude nahrazen novým, Luhačovice zahájí největší letošní investici

Starý most bude nahrazen novým, Luhačovice zahájí největší letošní investici

Přibližně v polovině letních prázdnin se v Luhačovicích rozběhne nutná výměna mostního objektu, který vede z Družstevní ulice směrem k Zahradní čtvrti. Lidé se tu tak brzy dočkají bezpečnější dopravy pro řidiče i pro pěší, protože nový most bude širší a hlavně na něm bude i samostatná část určená pro chodce, která na stávajícím mostu z roku 1933 zcela chyběla a lidé tak museli chodit po vozovce.

„Jde o největší letošní investici města, která si vyžádá mnohamilionové náklady. Přikročili jsme k ní, protože současný most byl již delší dobu v havarijním stavu a oprava není z ekonomického ani praktického hlediska možná. Je to investice, která byla dlouhodobě potřebná a léta plánovaná. Stavba nového mostu bude velmi finančně náročná a město si na ni muselo vzít úvěr, ale jde o nezbytnou součást obnovy infrastruktury města. Je nutné tímto způsobem zajistit i zvýšení bezpečnost dopravy v dané lokalitě,“ poznamenal starosta Ing. Marian Ležák.

Potřeba kompletní výměny mostu byla zjištěna v rámci pravidelných kontrol mostních objektů. „Hlavní závadou je nefunkční izolace, s tím spojená degradace betonu mostové konstrukce a odhalení korodující výztuže. Velmi varujícím faktem je právě zejména koroze nosné konstrukce. Špatný stav mostu ilustruje i nedostatečný záchytný systém a jeho velmi malá únosnost. Proto je nutné dosavadní objekt strhnout a vybudovat kompletně novou mostní konstrukci. Předpokládané náklady akce činí 18 milionů Kč, nový most bude dokončen ještě během tohoto roku,“ nastínil místostarosta Ing. Jiří Šůstek, který má v gesci majetkové záležitosti města a oblast investic. Než se zahájí demolice stávajícího mostu, bude zde umístěna dočasná lávka pro pěší, kteří tudy chodí mimo jiné na autobus nebo do nedalekého supermarketu.  „Lávka bude o něco blíže k sídlišti Družstevní,“ doplnil místostarosta.

Nový most bude tvořen moderní železobetonovou konstrukcí s šířkou 10 m, vozovka mezi obrubami nabídne řidičům komfortních 6 metrů. „Chodník bude po obou stranách mostu, vždy o šířce 2 metry. Most bude vybaven samozřejmě i novým zábradlím, které také zvýší bezpečnost, protože bude o 20 cm vyšší, než je to na stávajícím objektu,“ dodal místostarosta Šůstek.  Současným trendům bude odpovídat i vozovka na mostě. Bude dvouvrstvá s hydroizolací. Počítá se také s posílením systému stávajících uličních dešťových výpustí u mostu, břehy toku u mostních opěr a křídel budou vydlážděny.

Vybudování nového mostu samozřejmě výrazně ovlivní silniční dopravu. „Plánuje se už konkrétní objízdná trasa, ale její finální podoba se bude ještě schvalovat všemi dotčenými orgány. Předpoklad objízdné trasy je, že bude vyznačena po silnici II/492 (ulice Uherskobrodská) k zámku, odkud bude pokračovat po ulici Družstevní. Délka objížďky je cca 4 km. Další možnost příjezdu je při jízdě od Uherského Brodu odbočením na ulici Družstevní u bývalého sběrného dvoru a dále kolem areálu firmy Zálesí, závodu Kovo. Příjezd do ulice Zahradní čtvrť bude umožněn přímo ze silnice II/492, tak jako doposud,“ nastínila vedoucí odboru správy majetku Ing. Magdalena Blahová.

Rekonstrukce se v podzimních měsících potká s opravou nedaleké Hrazanské ulice, což je způsobeno mimo jiné tím, že o dotaci na Hrazanskou se rozhodlo teprve před několika týdny. „Souběh těchto akcí ale na dopravu v lokalitě zásadní dopad mít nebude. Určitě bylo z tohoto pohledu komplikovanější, když jsme v Hrazanské ulici museli povolit opravu havárie plynového potrubí v době, kdy se rekonstruovalo autobusové nádraží. I tak ale prosíme občany o trpělivost a pochopení. V obou případech – u mostu i ulice Hrazanské – jde o nutné investiční akce, jejichž realizaci nebylo za současné ekonomické situace snadné prosadit. Snažíme se však, aby se komunikace v našem městě rekonstruovaly a mohly pak dobře sloužit občanům i návštěvníkům. Naší povinností je zajistit ve městě bezpečný pohyb řidičů i chodců,“ uzavřel místostarosta.

 

DSC_0067

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

, ,
F