Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Město získalo dotaci na obnovu Hrazanské ulice, opraví ji během podzimu

Město získalo dotaci na obnovu Hrazanské ulice, opraví ji během podzimu

Občané i návštěvníci Luhačovic budou moci už brzy využívat další nově opravené komunikace. Zrekonstruována bude ulice Hrazanská, která je důležitou výpadovkou z centrálních Luhačovic směrem na místní část Řetechov, na Ludkovice a Pozlovice. Na rekonstrukci Hrazanské se začátkem června městu podařila získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, bez které by se samospráva do finančně nákladného projektu pustit nemohla. „Celkově jde o přibližně 420 metrový úsek a předpokládané náklady na jeho opravu činí cca 7,5 mil. Kč. Dotace by měla pokrýt více než třetinu nákladů, čerpat ji lze až do výše 2,7 mil. Kč. Zbytek město zajistí z vlastních zdrojů,“ přiblížil místostarosta Ing. Jiří Šůstek, který má v gesci oblast investic.

Díky vlastnímu kapitálu a prostředkům od MMR z dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací (program Podpora rozvoje regionů 2019+) se opraví v celé délce vozovka i přilehlé chodníky včetně nájezdů. Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap, které se budou obě dělat během podzimu, jsou ale technologicky odlišné. Situaci přiblížila vedoucí odboru správy majetku Ing. Magdalena Blahová: „První etapa se týká 160 metrové spodní části ulice. Tento úsek je teď vydlážděn žulovými kostkami. Ty budou nahrazeny povrchem z odolného kompozitního materiálu, který kombinuje tuhé betonové podloží s vrchní obrusnou vrstvou z asfaltu. Opravená komunikace bude bezpečnější nejen kvůli novému povrchu silnice. Naproti domu č. p. 31 se posune osa komunikace o cca o 3 metry, čímž dojde k rozšíření vozovky a jejímu částečnému narovnání. Vzhledem k těmto úpravám se bude v lokalitě dělat i přeložka sloupu a vedení nízkého napětí.“

Druhá etapa rekonstrukce pak naváže na první úsek a řešit bude pokračování komunikace směrem do horní části ulice. „Celkově jde o 260 metrů, kde bude položena nová vrstva asfaltového povrchu a i zde budou opraveny přilehlé chodníky,“ doplnila Blahová.

K delší dobu plánované rekonstrukci město přistupuje kvůli značnému opotřebování komunikace, pod jejích částí se navíc nedávno muselo měnit plynové potrubí a vodovod. Právě kvůli plánu na kompletní rekonstrukci Hrazanské se po výměně plynovodu a vodovodu komunikace obnovila pouze provizorně. „Šlo o úsporu nákladů,“ vysvětlil místostarosta  Šůstek. Oprava Hrazanské ulice by měla být dokončena už během podzimu. „Plán je začít v září, stavba by měla být dokončena během listopadu,“ dodal místostarosta. Rekonstrukce se neobejde bez částečných a ani bez úplné uzavírky. „Budeme se ale samozřejmě snažit zachovat v rámci možností průjezdnost, jak jen to půjde, abychom nepřetěžovali objízdnou trasu, která povede kolem školy směrem k nádraží,“ uzavřel Šůstek.

hrazanska

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

 

, , , ,
F