Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Postní almužna 2021 u nás ve farnostech Luhačovice, Pozlovice, Horní Lhota

Postní almužna 2021 u nás ve farnostech Luhačovice, Pozlovice, Horní Lhota

Během postní doby se mohou všichni věřící, ale i všichni ti co chtěli být součástí starobylé postní tradice (almužny) zapojit do Postní almužny. S Arcidiecézní Charitou Olomouc spolupracujeme na této sbírce s tradicí od roku 2009. Tyto prostředky dále církev prostřednictvím místní Charity využije na pomoc sociálně potřebným. Papírové krabičky „postničky“ s almužnami se měly shromáždit v kostelích na Květnou neděli, a po té bývají rozpečetěny a jejich obsahy sečteny.

Letošní Velikonoce opět ovlivnila koronavirová pandemie a vládní opatření. Ale ve srovnání s loňským rokem byly kostely otevřeny, i když pro omezený počet osob. Proto nás těší, že jste našli cestu k těmto papírovým schránkám, které se pro mnohé z Vás staly součástí čtyřicetidenního postního období.

Do „postniček“ byly vkládany finanční prostředky, které jste ušetřili v období od Popeleční středy 21. února až do Květné neděle 28. března 2021.

 

Posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. Silou a podstatou této sbírky je, že lidé do malé papírové kasičky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekli. A tak odepřená částka pak pomůže jiným.

Děkujeme všem, kteří tuto postní sbírku podpořili s cílem pomoci potřebným bližním.

Všem velké díky a Pán Bůh zaplať.

 

Výsledky kostelní sbírky Postní almužna 2021 v působnosti Charity Luhačovice

Farnost Výtěžek

Horní Lhota 17.172,-  ( Horní Lhota 8.105,- Kč a Dolní Lhota 9.067,- Kč )
Luhačovice 14.892,-
Pozlovice 9.350,-
Výtěžek celkem: 41.414,-Kč

Charita Luhačovice

tz.
Anna Martincová

 

 

 

, , , , , ,
F