Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Průjezd cyklistů Luhačovicemi má pomoci páteřní cyklotrasa

Průjezd cyklistů Luhačovicemi má pomoci páteřní cyklotrasa

Výsledky studie, která navrhuje vytvoření páteřní cyklotrasy pro co nejsnazší a přitom bezpečný průjezd cyklistů Luhačovicemi, byly představeny 17. února v zasedací místnosti radnice. Setkání zde zahájil místostarosta Jiří Šůstek. Studii si před časem nechalo vypracovat město nejen z důvodu zvýšení bezpečnosti v dopravě. „Rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku považujeme za jednu ze zásadních věcí, na které se snažíme dlouhodobě pracovat, protože jde o další podporu cestovního ruchu. Tato studie nás posunuje dál k realizaci vhodných řešení,“ věří starosta Marian Ležák.

Navrhovaná trasa na jedné straně navazuje na cyklostezku od Biskupic a po průjezdu městem by cyklisty napojila na druhém konci Luhačovic na Jurkovičovu alej, tedy cyklostezku vedoucí od Slunečních lázní dále na přehradu. Zastupitelům, vedení města i občanům představil studii její autor Ing. Adolf Jebavý ze společnosti ADOS, který se věnuje problematice cyklistické dopravy ve městech už desítky let v mnoha městech Česka i Slovenska.

„Snažili jsme se navrhnout průjezd cyklistů Luhačovicemi ve směru jihozápad – severovýchod tak, aby byl souvislý, aby potřebná opatření byla v dohledné době snadno realizovatelná a aby řešení nestálo moc peněz. Proto jsme se snažili navrhnout nutné změny jinými způsoby než stavebně-technickými úpravami, které jsou náročné,“ nastínil Jebavý. Není tak navrženo vytvořit samostatné segregované úseky, kde by byla cyklistická doprava fyzicky oddělena od automobilové. „To by sice bylo ideální, ale vzhledem k tomu, jaké by byly náklady a že by úseky neměly potřebnou návaznost, šli jsme jiným směrem. Zvolili jsme variantu jít prostorem už vybudovaných dopravních komunikací, ale vytvořit tu podmínky, které by cyklistům garantovaly zvýšení bezpečnosti,“ dodal expert. Navrhovaná trasa by vedla ulicemi Družstevní, Nádražní a Nábřeží a potom přes lázeňský areál. „Řešení spočívá především v tom, vyznačit na komunikace ochranné pruhy pro cyklisty v šířce 1,25 m. Takový příklad, kde toto řešení úspěšně funguje už několik let, lze najít třeba v nedalekém Uherském Hradišti, konkrétně ve Staré Tenici. Šířkové poměry komunikací nám v podstatě v Luhačovicích ani neumožňují nic jiného,“ informoval Jebavý.

Namalování pruhů by samozřejmě doprovázela další opatření. „Se zvýšením bezpečnosti úzce souvisí samozřejmě i omezení maximální rychlosti vozidel, kterou navrhujeme v dotčených úsecích snížit na 30 Km/h,“ doplnil expert. A jak by byl řešen průjezd kol přes pískovou plochu Lázeňského náměstí, kde je v současné době oficiálně zakázán? „Chtěli bychom tu vymezit speciální koridor, který by umožnoval průjezd cyklistů, samozřejmě s tím, že cyklisté by se neměli pohybovat mimo něj,“ sdělil odborník na cyklotrasy. Výhodou je, že by se mohla opatření zavádět postupně podle finančních možností města. Realizace si samozřejmě vyžádá mnohá jednání, především s lázeňskou společností, jejímž územím je plánovaná trasa z části také vedena. Podle studie jsou odhadované náklady na změnu značení.a drobná stavebně technická opatření cca 3 miliony Kč. Další významné náklady by znamenalo, pokud by byla pro cyklotrasu zrekonstruována a upravena lávka u soutoku říček v lázeňském areálu.

Po samotné prezentaci studie cyklotrasy následovala i diskuse, při které se přítomní dotazovali na konkrétní možnosti řešení. Například, jestli by nešlo trasu vést raději nad kostelem nebo zda by nebylo řešením zjednosměrnit ulici Nábřeží. Autor podrobně vysvětloval důvody i okolnosti případných alternativních variant. Samotné setkání bylo podnětné a vedení města je bere jako další krok k tomu, aby se dalo na studii dobře navázat konkrétními úpravami. Velmi kladně výsledek setkání hodnotili všichni přítomní, mezi nimi i zastupitel Jiří Zicha. Právě on s iniciativou týkající se páteřní cyklotrasy přišel a vedl neformální pracovní skupinu zastupitelstva, předcházející zadání samotné studie. Také potom s expertem procházel při několika setkáních plánovanou trasu. „Je to pilotní projekt, otevírající tuto otázku. Máme myšlenku konkrétní trasy s logickými návaznostmi. Pak samozřejmě detaily, které řeší jednotlivé křižovatky a průjezd konkrétními úseky, o kterých se dá dále diskutovat. Jde o to dostat městskou cyklistiku do povědomí a snažit se věc posunout,“ sdělil Zicha. Jak dodává, těší ho, že zájem zastupitelů o problematiku byl tak veliký. „Sešla se nás tu převážná většina a řešila se řada konkrétních podnětů k plánované trase. Myslím, že studie je velmi kvalitní, bylo by potěšující, kdyby mohlo v brzké budoucnosti dojít k její k realizaci,“ uzavřel Zicha.

 

Kola lazne

tz.

 

 

, , , , , ,
F