Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice opravily za 1,1 milionu další chodníky i dláždění vozovky

Luhačovice opravily za 1,1 milionu další chodníky i dláždění vozovky

V těchto dnech se dokončuje v Luhačovicích další z rekonstrukcí chodníků, na jejichž obnovu se vedení města trvale zaměřuje. „Celkově jde o cca 600 m2 nového vydláždění chodníků zámkovou dlažbou, včetně výměny obrubníků. Obnovili jsme jednak chodník v Úprkově ulici a také v horní části ulice Antonína Slavíčka,“ informoval místostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci oblast investic. Radnice opět rekonstrukci sladila s obnovou plynovodů, která v Luhačovicích dlouhodobě probíhá. „Díky tomu město šetří náklady, protože část prací zaplatí plynaři,“ vysvětlil místostarosta. To se netýká jen oprav chodníků, ale i vozovky ulic. „Ve spodní části ulice Antonína Slavíčka tak nedávno bylo dokončeno předláždění komunikace vedoucí nahoru od hotelu Morava. Plocha nově předlážděná žulovými kostkami zde čítá 700 m2 a na dláždění bylo obnoveno i vyznačení modrých zón,“ doplnil Šůstek.

Jak dodal, celkově vynaložilo město na uvedené opravy cca 1,1 milionu Kč, část přímo ze svého rozpočtu, část přes příspěvkovou organizaci Technické služby Luhačovice. „Úspora díky sladění rekonstrukce s opravou inženýrských sítí je přitom zhruba 400 tisíc Kč,“ dodal místostarosta.

Připomněl také, že postupné zlepšování stavu komunikací, zejména chodníků, je dlouhodobou prioritou města. Proto se samospráva snaží dohlédnout i na to, aby se obnovené chodníky správně využívaly. „Bohužel se i u nás někdy setkáváme s tím, že na chodníky najíždějí řidiči a parkují na nich svá auta, čímž se samozřejmě dlažba ničí. Tento nešvar se snažíme vymýtit pomocí kontrol prováděných naší Městskou policií. Věřím ale, že si lidé stále více uvědomují cenu za obnovu chodníků i to, že co pro ně nově opravíme, musí pak vydržet a sloužit léta a že chodníky jsou určeny pro chodce a ne pro parkování aut,“ sdělil Šůstek.

Další chodníky chce město opravit i v příštím roce. „V rekonstrukci komunikací chceme samozřejmě pokračovat, konkrétní projekty na vybrané lokality se ale musí sladit s přípravou rozpočtu na příští rok,“ uzavřel místostarosta.

 

chodniky7

 

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

 

, , ,
F