Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice

Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice

V sobotu 26. Září 2020 Charita Luhačovice a Římskokatolická farnost v Luhačovicích pozvala dobrovolníky – tříkrálové koledníky a jejich asistenty na Městskou plovárnu v Luhačovicích. Akce byla pořádána pro všechny koledníky, kteří v sobotu 11. ledna putovali dům od domu na území působnosti luhačovické charity a přinášeli lidem radostné poselství o narození Páně. Cílem této akce bylo odměnit všechny děti a jejich asistenty, ale také šlo o samotné neformální setkání koledníků.

Díky zapojení dobrovolných koledníků a jejich asistentů jste v  letošním roce darovali na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla částku 401.668,- Kč. Z této částky se celých 58% vrátí přímo do regionu Luhačovicka, ať již na podporu samotných sociálních služeb Charity Luhačovice nebo pro přímou pomoc rodinám s dětmi a potřebným lidem.

I když společné plavání koledníků jsme plánovali už v březnu, museli jsme tuto akci odložit kvůli mimořádným opatřením související s vládními nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru COVID- 19. Proto se na plovárně setkali koledníci nejen z Luhačovic, ale i okolních obcí až nyní. Děti i dospělí prožili příjemné chvíle v bazénu i na atrakcích jako je divoká řeka, parní sauna aj. Všichni si odnesli pěkné zážitky z krásně stráveného sobotního dopoledne.

Poděkování patří také vedení Sportovního centra Radostova a zaměstnancům Městské plovárny za jejich vstřícnost a pomoc při uskutečnění této akce.

Tato akce byla pořádána za podpory Ministerstva vnitra ČR a Zlínského kraje.

06_

tz.
Mgr. Adámek Karel
Foto: Charita Luhačovice

 

 

, , , ,
F