Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Městská policie Luhačovice má nový elektroskútr

Městská policie Luhačovice má nový elektroskútr

Strážníkům Městské policie Luhačovice byl předán na konci září do užívání první elektroskútr. Díky nové mobilitě budou moci provádět kontrolní a hlídkovou činnost častěji na mnohem větším území. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Dotace je zaměřena na podporu alternativních způsobů dopravy.  Nákup elektroskútru vyšel město na 92 tis. Kč, přitom 20 tis. Kč bude hrazeno z dotace. Tento nový dopravní prostředek pro Městskou policii Luhačovice zůstal prakticky ve standardním provedení, doplnilo se pouze speciální označení. V ulicích města lidé nové vozidlo začnou potkávat, jen co bude zaregistrováno a formálně uvedeno do provozu.

„Je potěšující, že můžeme v Luhačovicích užívat dopravní prostředek s alternativním pohonem, který nám v souladu s moderním ekologickým přístupem pomáhá zvyšovat efektivitu práce v ulicích. Hlídky mohou snadno manévrovat v užších místech i v hustém provozu, v kombinaci s pěší hlídkou stihnou provést kontrolu rozsáhlých území a ještě přitom ušetří na provozních nákladech. Tichou a pohotovou jízdou se neznečišťuje ovzduší a nevytváří se emise oxidu uhličitého. Strážníci mají na skútru navíc lepší kontakt se svým okolím a jsou blíže občanům, což vnímáme jako jednu z mnoha dalších přidaných hodnot k naší preventivní činnosti na místní úrovni,“ uvedl velitel Městské policie Luhačovice Michal Zámečník.

„Pořízení elektroskútru pro strážníky MP je jen jedním z příkladů, jak se v Luhačovicích snažíme prosazovat ekologii. A to nejen na poli údržby města, ale právě i v dalších oblastech,“ poznamenal starosta Marian Ležák. Dalších příkladů ekologického přístupu Luhačovic je celá řada. Pro místní Technické služby byl nedávno pořízen nákladní elektromobil, plevel z chodníků se v Luhačovicích začal odstraňovat bez chemie, na právě dokončovaném dopravním terminále jsou  umístěny i zastávky se „zelenou střechou,“ osazenou rostlinami. „Vizi odpovědného soužití našeho města s přírodou chceme dalšími kroky naplňovat i v budoucnu,“ uzavřel starosta.

 

skutr43

tz.
Mgr. Nikola Synek
Foto: Město Luhačovice

 

, ,
F