Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Otevřený dopis starosty města Luhačovice Vládě České republiky

Otevřený dopis starosty města Luhačovice Vládě České republiky

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

jako starosta pětitisícového lázeňského města Luhačovice se na Vás obracím s žádostí o podporu ve věci zachování největších moravských lázní.

V důsledku nutných krizových opatření vlády je cestovní ruch České republiky ekonomicky jedním z nejohroženějších odvětví. Luhačovice jsou v tomto ohledu zasaženy fatálně, protože naše lázeňské město je vlastně synonymem pro oblast lázeňství, ubytování, pohostinství, služeb a obchodu. Současná situace není jednoduchá pro nikoho, ale zatímco celkově je podnikatelské prostředí omezeno z části, právě oblast cestovního ruchu je utlumena ze 100 %. V tomto sektoru, který se vládními opatřeními de facto zastavil, pracuje většina místních obyvatel a jsou na příjmech životně závislí. Denně komunikuji s občany, podnikateli, zaměstnavateli, ale i s řediteli městských příspěvkových organizací a vnímám velké obavy ze současného stavu. Potenciální hrozba vysoké nezaměstnanosti může mít dalekosáhlé dopady na celý region a dlouhodobě paralyzovat celé území s dopadem na státní rozpočet. Oblast Luhačovic byla historicky vždy stabilizovaným celkem a případné krachy subjektů cestovního ruchu přinesou zničení odkazu kulturního dědictví. Většina místních zaměstnavatelů se snaží bránit hromadnému propouštění, ale vytvořené rezervy už docházejí a příjmy nejsou momentálně žádné. Celá podnikatelská struktura lázeňského města je vzájemně provázaná, a když se musely zavřít restaurace a hotely, okamžitě se to začalo projevovat i v dalších segmentech.

Také rozpočet města bude radikálně zasažen opatřeními proti šíření nákazy. Pro lázeňské město naší velikosti se nejedná o jednoduchou záležitost, protože došlo k zastavení lázeňského a cestovního ruchu (velice důležitý příjem místních poplatků, parkovného apod.) a zcela jistě se dá očekávat značný propad v daňových příjmech města. Dosavadní nastavení kompenzačního programu Antivirus postrádají podporu zaměstnanosti pro příspěvkové organizace měst, které se ocitají v podobné situaci jako jiné podnikatelské subjekty a města musí finančně kompenzovat výpadky příjmů.
V našem městě se navzdory tomu zvedla vlna solidarity, vzájemné pomoci a spolupráce. Všichni občané bez rozdílu se podřídili přísné karanténě a jistě i zásluhou toho patříme do oblastí s nejnižším počtem nakažených. Všichni jsme se v období této krize semkli a vzdorujeme, ale zároveň víme, že bez pomoci státu se neobejdeme. Očekáváme, jak vláda pomůže zachránit pracovní místa a zabrání tak krachu velké části podnikatelských subjektů, na kterých je naše město postaveno.

Žádáme výrazné zjednodušení žádostí a zrychlení uvolňování finančních prostředků z programů COVID I. a II.

Žádáme zrychlenou podporu živnostníků a firem, které jsou na pokraji existence a potřebují okamžitou úlevu výdajů ve formě dotace stanovené podle počtu zaměstnanců.

Subjekty postižené krizovými opatřeními by neměly přijít o možnost požadovat náhradu škody.

Žádáme zrychlení kompenzačního programu Antivirus a zároveň rozšíření i na příspěvkové organizace měst v oblasti kultury a sportu. Nastavená opatření vlády opomíjejí dopady na města prostřednictvím jejich příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu (informační centra, kina, kulturní a společenské akce, kongresy, sportovní centra, plovárny), jenž se dostávají v oblasti výnosů na nulovou hodnotu (výnosy příspěvkových organizací z 60–70 % pokrývaly jejich náklady) a zavedená úsporná opatření ze strany města – zřizovatele nestačí tento propad výnosů vyrovnat.

Vážnosti situace si je vědom také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, z jehož pohledu je aktuální situace pro Luhačovice tragická a pokud by omezení, kdy nelze provozovat lázně, trvala dlouho, dopad by pro ně byl smrtící. Jak uvedl pan hejtman. „Restart celého regionu by byl dlouhodobý, protože lidé by se sem také nemuseli v budoucnu vrátit. Nejedná se pouze o klienty a lázeňské hosty, ale také o zaměstnance, kteří se o ně starají a poskytují jim služby a zdravotnickou péči. Ve stávající situaci je potřeba urychleně řešit přímo směřovanou podporu, aby sektor lázeňství a cestovního ruchu v Luhačovicích nezanikl. Lázně jsou založeny nejen na prostředí a pramenech, ale především na lidech.“

S tímto jsem plně ztotožněn, naše lázeňské město potřebuje podporu, která pomůže zaměstnavatelům bezmála 2.000 zaměstnanců přežít těch několik zásadních týdnů.
Prosíme Vás tedy o Vaši součinnost a pochopení.

S přátelským pozdravem

Ing. Marian Ležák
starosta města Luhačovice

tz.

, , , ,
F