Home » ZPRÁVY » KRIMI » Bez dokladů a pod vlivem drog

Bez dokladů a pod vlivem drog

V úterý 14. 4. 2020 ráno jsme přijali oznámení o tom, že v rozbahněném terénu v obci na Zlínsku uvízlo motorové vozidlo BMW X1 s cizí registrační značkou a neznámým mužem uvnitř. Policisté z Luhačovic, kteří na místo přijeli, netušili, jak spletitý případ budou v následujících dnech rozplétat.

Muž, který seděl uvnitř, se policistům představil jako devětadvacetiletý občan sousedního státu, ale neměl u sebe žádný doklad potvrzující jeho totožnost. Tvrdil, že je majitelem vozidla. Zkouška na přítomnost omamných a psychotropních látek byla u muže pozitivní na amfetamin.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince, policisté na místo zavolali kolegy z cizinecké policie a překladatelku. Protože měli podezření, že by se ve vozidle mohly nacházet drogy, zavolali také policejního kynologa se psem vycvičeným na vyhledávání omamných a psychotropních látek.  A aby mohli ověřit totožnost muže, předvedli ho na policejní oddělení do Luhačovic, kde ho zajistili.

Policejní pes našel ve vozidle malé množství sušené travní hmoty a neznámé tablety. Policisté, kteří vozidlo prohledali, našli kromě předmětů denní potřeby navíc zbraň – brokovnici a několik desítek nábojů. Protože muž neměl k převozu zbraně patřičné povolení, zbraň včetně nábojů mu odebrali.

Kdy a jakým způsobem se muž dostal do České republiky, je předmětem dalšího prověřování. Dopustil se hned několika přestupků, které policisté postoupí k vyřešení ve správním řízení přestupkovému odboru příslušného úřadu:

  • muž řídil motorové vozidlo bez patřičných dokladů
  • není držitelem řidičského průkazu, protože mu byl v domovském státě odebrán
  • pravděpodobně byl v době řízení pod vlivem návykové látky, což potvrdí lékařské vyšetření, kterému se muž podrobil
  • přechovával u sebe omamné a psychotropní látky
  • zřejmě také porušil usnesení vlády, protože vstoupil na území České republiky, aniž by se na něj vztahovala některá z výjimek
  • porušil zákaz volného pohybu osob
  • muž je sice držitelem zbrojního průkazu a majitelem zbraně, ale přivezl ji do naší republiky bez patřičného povolení

 

Vozidlo

tz.
por. Bc. Monika Kozumplíková
Foto: PČR

 

 

,
F