Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice slaví výročí obnovení demokracie řadou tematických akcí

Luhačovice slaví výročí obnovení demokracie řadou tematických akcí

Celou řadou akcí spojených pod mottem „Děkujeme, že můžeme“ si Luhačovice v listopadu připomínají 30. výročí od událostí sametové revoluce a obnovení demokracie u nás. Nebude mezi nimi chybět například ani tvorba tematických streetartových děl, kterými se na téma svobody vyjádří studenti, komponovaný program s přímým účastníkem revoluce, známým hercem Janem Potměšilem nebo divadelní představení Havlovy Audience. „Demokracie, možnost svobodného rozhodování a jednání je něco, co se zdá dnes mnoha lidem být automatické a jasné. O to víc si musíme připomínat, jak to vypadalo, když zde vládl totalitní režim, že svoboda není samozřejmá, musíme si jí vážit a připomínat si události, díky kterým k obnovení demokracie mohlo dojít. K výročí sametové revoluce jsme se proto v našem městě uskuteční řada programů na různých místech. Všechny, kdo si rádi připomenou, že můžeme dnes žít ve svobodné zemi, chceme pozvat v neděli 17. listopadu. na setkání u radnice, které bude určitým vrcholem oslav,“ zve za město starosta Marian Ležák.

Řada programů je veřejných, jiné se konají ve školách, aby se zkušenosti s nesvobodou a důležitost návratu demokracie sdělila i mladším generacím. Už 4. listopadu například bylo zahájeno v ZŠ Luhačovice projektové vyučování, při kterém se děti zábavnou formou seznamují s pojmy a fakty souvisejícími se sametovou revolucí. Pro žáky byl nachystán mimo jiné také program Paměti národa nazvaný 4 Příběhy revoluce, projektové vyučování poběží až do 15. listopadu. Střední odborná škola aktivitami osloví také veřejnost. Její studenti budou pod vedením pedagogů vytvářet streetartové umění v ulicích, kdy na několika místech Luhačovic vyzdobí k tomuto účelu umístěné plakátovací sloupy na téma sametové revoluce a svobody.

Ve velkém se tématu výročí znovunabytí svobody a demokracie bude věnovat Městský dům kultury Elektra. Ten připravil na 19. listopad komponovaný pořad Dialog dvou světů k památce výročí sametové revoluce, ve kterém vystoupí umělci, kteří byli přímo u listopadových událostí. Herec Jan Potměšil, který byl jedním ze studentských vůdců revoluce, pohovoří o setkáních s Václavem Havlem, v průběhu besedy přečte některé málo známé dobové dokumenty, články či básně inspirované revolučními událostmi. Vynikající houslista a zároveň hudební skladatel Václav Návrat, který sametovou revolucí také žil, zkomponoval od té doby celou řadu skladeb pro sólové housle s humanistickými odkazy na duchovní svobodu. Uvede zde průvodním slovem a zahraje skladby: Nigredo (Temno), Rajská zahrada, Poutník čistoty a jako vrchol zazní závažné hudební dílo Jan Palach. Po komponovaném programu o přibližně hodinové délce bude následovat beseda. Kino Elektra uvede také filmy Masaryk, Národní třída a Nabarvené ptáče. V samotný 17. listopad mohou lidé vidět v Muzeu luhačovického Zálesí archivní videosnímky přímo z událostí roku 1989 v Luhačovicích. Knihovna připravila výstavu z archiválií a různých materiálů vztahujících se k sametové revoluci, další výstava prací žáků na toto téma bude k vidění ve vestibulu kina. V Luhačovicích se uskuteční také představení slavné Audience od Václava Havla, a to 10. listopadu v klubu Sokolka. Výčet je zkrátka velmi široký a vidět by měl být i Havlův zrenovovaný automobil, který vlastnil v době revoluce.

Oslovení široké veřejnosti v Luhačovicích město nepřipravilo pouze pomocí nejrůznějších tematických programů, ale občané si mohli přelomové události roku 1989 připomenout také díky mimořádné příloze Luhačovických novin. Místostarosta města Jiří Šůstek vyzval v červencovém čísle Luhačovických novin občany ke sdílení vzpomínek na události v listopadu 1989 a redakce ve spolupráci s s ním a ochotnými přispívateli z řad pamětníků připravila zajímavou koláž názorů, dobových dokumentů z kronik a vzpomínek. „Sametová revoluce probíhala i v Luhačovicích a chtěli jsme výjimečnost oněch dní připomenout seriálem vzpomínek, fotografiemi úvahami nad tím, jak si svoboda dnes stojí a zda si jí dostatečně vážíme. Není to doba příliš vzdálená, ale přesto už mnozí nepamatují úžasnou atmosféru té doby, jiní už nejsou mezi námi a další v kontextu dní současných události překrucují a zamlžují. Máme za to, že svoboda, kterou jsme v té době získali, se musí připomínat a chránit,“ poznamenal místostarosta, který připomenul ještě jednu z dalších důležitých akcí k oslavám revoluce. “ V kostele svaté Rodiny bude 17. listopadu sloužena slavnostní mše svatá na poděkování za 30 let svobody a všechny oběti totalitního režimu s prosbou o zachování svobody a demokracie dalším generacím,“ upozornil místostarosta.

30 vyroci sametove revoluce

tz.

 

, , ,
F