Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Prostranství před domem kultury Elektra se rekonstrukcí přizpůsobí pro pořádání akcí

Prostranství před domem kultury Elektra se rekonstrukcí přizpůsobí pro pořádání akcí

V těchto dnech se rozběhly práce na opravách prostranství u hlavního vchodu do Městského domu kultury Elektra Luhačovice. „Rekonstrukce před vstupem do Elektry vychází z koncepce úprav okolí MěDK Elektra. Stav prostranství byl už z části havarijní, zejména u schodiště, takže opravy byly už nutné i kvůli bezpečnosti chodců. V rámci úprav ale bude také přesunuta o několik metrů rozměrná plastika. Díky tomu se na jejím původním místě využije uvolněná plocha pro vybudování nového pódia a prostor před Elektrou tak bude uzpůsoben pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí,“ nastínil místostarosta Luhačovic Jiří Šůstek, v jehož kompetencích jsou majetkové záležitosti města.

V prvních dnech tak bylo ohrazeno staveniště, odstraněna rozbujelá řada křovin a začalo se s rozebíráním poškozeného schodiště a podstavce umělecké skulptury i vodorovných ploch, které jsou částečně dlážděné a částečně asfaltované. Jak doplnila vedoucí Odboru správy majetku MÚ Luhačovice Magdalena Blahová, práce si vyžádají několik měsíců a vyjdou na nemalé prostředky. „Jde o kompletní rekonstrukci zpevněných ploch, schodišť, opěrných zídek, veřejného osvětlení a zeleně a zbudování zmíněného pódia. Jen pro představu jde například o cca 680 m2 plochy, jen co se týká kladení dlažby. Celkové náklady akce činí na základě výběrového řízení cca  4,9 milionů Kč včetně DPH. Stavební práce budou probíhat několik měsíců. Ideálně bychom chtěli, aby bylo vše hotovo už letos. Pokud ale úpravy nebude možné z důvodu nepříznivého počasí dokončit  v roce 2019, budou pokračovat ještě na jaře 2020,“ poznamenala Blahová. Fungování kulturního domu nebude nijak zásadně omezeno. „Po celou dobu stavby bude zachován hlavní přístup do budovy MěDK, půjde ale o průchod stavbou, takže prosíme všechny o zvýšenou opatrnost,“ upozornila Blahová.

Situace u Elektry bude krátkodobě sice složitější, v delším horizontu ale přinese řadu pozitiv. „Vedení města vnímá MěDK Elektra jako zásadní kulturní centrum nejen pro návštěvníky Luhačovic, ale zejména pro občany našeho města i pro obyvatele okolních obcí. Každoročně se snažíme do rozsáhlého objektu Elektry investovat, aby mohl být i v dnešní době tento desítky let starý objekt  moderním zařízením, zajišťujícím důstojně kvalitní možnosti kulturního vyžití,“ poznamenal starosta Luhačovic Marian Ležák. Význam Elektry pro místní společenský život považuje za zásadní. „ Nejenže je zde sál pro koncerty, divadelní představení, plesy a kongresy. Lidem je tu k dispozici kino, galerie, infocentrum a také muzeum, před nímž chceme vstup opravit příští rok. Objekt je navíc využíván řadou místních organizací – například  pro pořádání populárních akademií ZŠ a DDM nebo koncerty ZUŠky. Konají se zde plesy dobrovolných hasičů, SOŠ, Svatohubertská noc pořádaná mysliveckým spolkem a Elektra poskytuje také třeba zázemí pro folklorní soubor Malé Zálesí, pěvecký sbor Janáček a další spolky,“ upozornil starosta. „Tak významný prostor je proto nutné stále zvelebovat, aby mohl všem dobře sloužit,“ uzavřel starosta.

stažený soubor

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

, ,
F