Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Další z kroků Luhačovic na podporu ekologie: město chce pořídit elektromobil a elektromotorku

Další z kroků Luhačovic na podporu ekologie: město chce pořídit elektromobil a elektromotorku

Město Luhačovice se dlouhodobě snaží chovat ekologicky. Citlivý přístup k životnímu prostředí prosazuje vedení samosprávy ve stále více věcech, nejnověji se tyto aktivity projevují na pozitivním přístupu k elektromobilitě. „V rámci našeho města chceme pokračovat v pozitivním přístupu k životnímu prostředí. Proto jsme na zářiovém zastupitelstvu schválili podání žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu pro příspěvkovou organizaci Technické služby Luhačovice a také na nákup elektromotorky pro strážníky naší Městské policie,“ nastínil starosta Marian Ležák. Věří, že přístup města ocení obyvatelé i návštěvníci. „Nejenže jde o moderní ekologický přístup, který se snažíme trvale prosazovat. Určitě bude také všem příjemnější, pokud bude kolem nich například svážet odpadkové koše z veřejných prostranství tichý elektromobil bez exhalací, než hlučný a kouřící automobil,“  poznamenal starosta.

Malý dvoumístný náklaďáček se sklápěcí korbou, který chce město pořídit, jezdí na lithiovou baterii a vyjde cca na 1,3 milionu Kč. Dotace z Národního programu Životní Prostředí by přitom měla být půl milionu.  Ze stejného zdroje se počítá také s podporou nákupu elektromotorky pro strážníky Městské policie Luhačovice. Pořízení elektricky poháněného skútru vyjde na cca 60 000 Kč, dotace o kterou se žádá, je ve výši 20 tisíc. Pokud město obdrží dotace, nákup obou dopravních prostředků se uskuteční v příštím roce.

Nejde zdaleka o ojedinělou snahu přispět ze strany samosprávy k udržení čistého životního prostředí a zachování krásné přírody, která je pro Luhačovice a okolí příznačná. V souvislosti s elektromobilitou je nutné zmínit, že město nedávno podpořilo budoucí vznik dobíjecí stanice pro elektromobily, kterou chce vybudovat v Luhačovicích jedna z komerčních firem. Známé jsou pak dlouhodobé aktivity podporující správný přístup k nakládání s odpady. Ve městě je zaveden promyšlený systém třídění odpadů. Díky tomu, že Luhačovjané ho uvědoměle využívají, město se také stalo několikrát vítězem soutěže O keramickou popelnici, hodnotící právě nejlepší výsledky v třídění odpadů. Dalším dokladem ekologických snah Luhačovic je kupříkladu, že město nedávno začalo hledat alternativní způsoby čištění zarůstajících chodníků bez chemického přípravku. Při hledání řešení před časem vyzkoušelo mimo jiné likvidaci travin z dlažby pomocí stroje řešícího problém horkou párou.

 

tz.

 

, ,
F