Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » V Luhačovicích se setkali tajemníci městských a obecních úřadů

V Luhačovicích se setkali tajemníci městských a obecních úřadů

Na třídenní setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR do Luhačovic přijely asi tři stovky účastníků ze všech koutů republiky, což je dosavadní maximum této akce. Přítomni byli zástupci ministerstev, kraje i dalších institucí i někteří zahraniční hosté. Hlavním programem byla výroční členská schůze a celostátní odborný seminář v kulturním domě Elektra. Ve dnech 2. – 4. června se ovšem konalo kromě toho také neformální setkání k připomenutí 25 let fungování organizace a různé doprovodné akce, jako třeba komentovaná prohlídka lázeňského města. Při oficiálním zahájení semináře účastníky akce pozdravil i starosta Marian Ležák, který se účastnil rovněž některých dalších částí programu. Starosta popřál tajemníkům i celému sdružení příjemný pobyt v Luhačovicích i hodně sil do další práce v jejich městech a obcích. „Každá z radnic musí řešit řadu problémů, které dané město trápí, což by se neobešlo bez úředního aparátu řízeného tajemníkem městského nebo obecního úřadu. Například v Luhačovicích řešíme aktuálně potřebu vybudování obchvatu, problémy s parkováním nebo zavedení nové identity města,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

Při semináři, který se konal v pondělí a úterý, se účastníci seznámili mimo jiné s aktuálními informacemi Ministerstva vnitra ČR týkajícími se například připravované legislativy. Hovořilo se i o otázce financování škol, které jsou v řadě případů zřizovány právě městy a obcemi. Dalším z bodů bylo například pracovní právo ve veřejné správě.

tajemnici3

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

,
F