Home » ZPRÁVY » HZS » V Pozlovicích hasiči cvičili se zařízením CCS Cobra při simulaci reálného požáru

V Pozlovicích hasiči cvičili se zařízením CCS Cobra při simulaci reálného požáru

Ve čtvrtek 7.3.2019 v dopoledních hodinách proběhlo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) příslušníků HZS Zlínského kraje se speciálním hasicím a řezacím zařízením CCS Cobra. Toto zařízení je umístěno na celkem čtyřech prvovýjezdových cisternových automobilových stříkačkách jednotek HZS Zlínského kraje, vždy po jednom v rámci územního odboru a umožňuje mimo jiné efektivnější provedení hasebních a záchranných prací při požárech v uzavřených prostorech. Přesně to bylo také nyní simulováno v Pozlovicích na Zlínsku, kde byl hasičům zapůjčen objekt bývalého rodinného domu připravený k celkové demolici.

Pod vedením zkušených lektorů, zabezpečujících výcvik hasičů v zařízeních simulující reálné podmínky požáru, provedli příslušníci z centrální hasičské stanice Zlín realizaci několika scénářů provádění hasebních prací při požáru rodinného domu za použití tohoto zařízení. Zajímavé bylo zejména sledování rozložení teplot v zasaženém prostoru pomocí termokamer a jejich výrazný pokles pouze pár sekund po použití zařízení CCS Cobra.

Výcviku byli přítomni velitelé čet a velitelé družstev ze všech hasičských stanic HZS Zlínského kraje a také příslušníci vykonávající službu řídících a velících důstojníků. V rámci tohoto IMZ se tak rovněž sjednocovaly taktické postupy pro použití tohoto zařízení vedoucí k co nejefektivnějšímu provádění záchranných prací.

Pro simulaci požáru byly použity převážně přírodní hořlavé materiály vyvíjející méně produktů hoření a rovněž díky příhodným povětrnostním podmínkám nedošlo při samotném hoření k žádným nežádoucím účinkům na obyvatele v okolí objektu. Pro případ nepředpokládaného nežádoucího rozšíření požáru byli v záloze připraveni také hasiči ze stanice Luhačovice, kteří však dle plánu zasahovat nemuseli.

Celá událost byla také zpestřením pro děti z místní mateřské školy, které za doprovodu svých učitelek celé dění z bezpečné vzdálenosti pozorovaly. Na základě jejich nadšených reakcí lze soudit, že v budoucnu bude mít HZS ČR minimálně o několik uchazečů o zaměstnání více.

HZS Zlínského kraje touto cestou velice děkuje majiteli zmíněného objektu a také vedení městyse Pozlovice za jejich vstřícnost a umožnění realizace této akce, která byla pro hasiče velice přínosná.

Fotogalerie zde: www.pozlovice.cz

ViewImage

tz.
kpt. Ing. Tomáš Bártek
Foto: HZS Zlínského kraje

 

 

,
F