Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Od záměru zbudovat nový pavilon ZŠ město Luhačovice upustí, změnily se okolnosti

Od záměru zbudovat nový pavilon ZŠ město Luhačovice upustí, změnily se okolnosti

Město Luhačovice upustí od plánované stavby nového pavilonu místní základní školy za 50 milionů korun. Pavilon měl začít vznikat už letos v hlavním areálu ZŠ Luhačovice na adrese Školní 666. Plánovaná přístavba měla souviset s přesunem Domu dětí a mládeže Luhačovice a Základní umělecké školy Luhačovice z místního zámku. Ten totiž město nedávno vrátilo v restituci potomkům šlechtického rodu Serényiů. Pro DDM a ZUŠ proto měla být uvolněna menší budova ZŠ Luhačovice na adrese Školní 811 využívaná pro nižší ročníky. Několik tříd a také družina odtud tedy měly přejít do nově vybudovaného pavilonu v hlavním areálu ZŠ. „Plány se ale mění, protože jsme byli informováni Zlínským krajem, který zřizuje ZUŠ Luhačovice, že chystají dohodu s majiteli zámku, na základě které umělecká škola zůstane tam. Na přesunu městem zřizovaného DDM do menší budovy ZŠ se nic nemění, ale v tomto objektu tak může zůstat nadále i školní družina. Pro přesun čtyř tříd, které zde dosud byly, se v rámci modernizace hlavní budovy najdou volné učebny a nový pavilon tedy nemusíme stavět,“ vysvětlil starosta Luhačovic Marian Ležák.

Na lepší zázemí pro školáky v místní základní škole tedy i tak půjdou od města nemalé finanční prostředky. „Finance vyčleněné na plánovanou investici využijeme částečně na modernizaci současné hlavní budovy ZŠ, na což bychom při stavbě pavilonu finance neměli. Investovat tak bude možné do opravy střechy, zateplení dalších částí objektu nebo do nových šaten a různého vybavení a úpravy prostor,“ nastínil Ležák. Využití veřejných prostředků tak bude účelnější. „Chceme s penězi města nakládat jako řádný hospodář a v současné situaci se jeví nové řešení jako daleko ekonomičtější. Zároveň díky tomu pak zůstane městu více peněz i na jiné investice, jako opravy cest, mostků a chodníků,“ míní starosta. Kvůli změnám v plánu přemístění vzdělávacích institucí se pracovně sešli také zastupitelé. „Neveřejná schůzka zastupitelů se konala právě v prostorách hlavní budovy základní školy. Mohli jsme se tak přímo na místě seznámit s možnostmi a podmínkami pro přesun tříd a také s tím, co by bylo dobré zde pro žáky vylepšit,“ doplnil Ležák.

Na jednání nemohl samozřejmě chybět zastupitel a zároveň ředitel ZŠ Luhačovice Roman Lebloch, který nově navržené řešení vítá. „Zásadní problém v tom nevidím. Prostor pro umístění čtyř tříd v hlavní budově najdeme díky různým přesunům učeben. Třeba jednu místnost pro třídu zabírá školní knihovna, kde se jinak učí jen literatura. Volné prostory máme také v křídle, kde je školní jídelna. Už jednáme s hygienou, jak by je šlo adaptovat,“ podotkl Lebloch. Situaci s přesunem dětí usnadňuje i to, že v současnosti školy nebojují s příliš vysokým počtem žáků. Před lety svého času navštěvovalo ZŠ Luhačovice dokonce téměř tisíc dětí a učit se tak muselo na mnoha různých místech města. Dnes je situace jiná. „Teď máme žáků ani ne šest stovek. Když se místo nového drahého pavilonu více investuje raději do oprav stávající školy, určitě tu budou všichni daleko spokojenější,“ uvedl Lebloch.

Místostarosta Luhačovic Jiří Šůstek doplnil, že ani podle předpokladů demografického vývoje v nejbližších letech by se neměl počet žáků zásadně měnit a nedosáhne ani šesti set.

„Aktuálně má škola 568 žáků. Z toho z Luhačovic včetně místních částí je to 356 dětí a z dalších obcí v okolí jich dojíždí 212. Pro školní rok 2019/20 se předpokládá asi 540 žáků, pro rok 2020/21 jich má být 550, o rok později 565 a ve školním roce 2022/23 pak 570. Dále už by ale stoupající tendence počtu dětí ve škole měla ustat a půjde spíše o setrvalý stav nebo mírný pokles,“ poznamenal místostarosta.

Nově příchozí žáci v budoucnu tedy zřejmě nezamíří do nového pavilonu, ale částečně přestavěné současné hlavní budovy. Protože zmíněné nové řešení je ale velmi čerstvou informací, přesný termín, kdy se čtyři nižší třídy přesunou z menší budovy školy do nově adaptovaného hlavního areálu, zatím není stanoven. Původně plánovaný nový pavilon mezi jídelnou a tělocvičnou školy měl být hotov v roce 2020.

hlavni-areal2

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

F