Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Silnice na Petrůvku bude bezpečnější získá v tomto roce nový povrch

Silnice na Petrůvku bude bezpečnější získá v tomto roce nový povrch

Silnice II/493 mezi okružní křižovatkou nad Luhačovickou přehradou a obcí Petrůvka získá v tomto roce nový povrch. Opravu v délce téměř dvou kilometrů zaplatí z 85 procent stát z programu zaměřeného na zvyšování bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy.

Ředitelství silnic Zlínského kraje uspělo se svou žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury z programu Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy 2018. Získá od SFDI finanční spoluúčast ve výši do 85 procent uznatelných nákladů na připravovanou obnovu povrchu silnice II/493 v dvoukilometrovém úseku stoupání mezi okružní křižovatkou nad Luhačovickou přehradou (katastrální území Pozlovice) a obcí Petrůvka.

Výbor SFDI rozhodoval 4. května 2018 o rozdělení asi 53 milionů korun mezi žadateli z celé republiky. Uspělo osm žádostí, mezi nimi i zmíněný projekt ze Zlínského kraje. Na akci s odhadovanými náklady bezmála 13 milionů korun stát poskytne dotaci do 9 milionů korun.

Stavba řeší úpravu silnice II/493 spojující oblast Pozlovice / Luhačovice s obcí Petrůvka. V celém úseku bude provedeno frézování živičných vrstev v tloušťce 50 milimetrů, bude provedena lokální sanace trhlin a plošných deformací. V celém úseku budou položeny dvě vrstvy živičného koberce, každá o tloušťce 50 milimetrů. Krajnice budou očištěny a zhutněny živičným recyklátem. V rámci stavby bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V dvousetmetrovém úseku, kde v minulosti častěji docházelo ke smykům projíždějících vozidel, bude obnovena protismyková vrstva (rockbinda). Bude vyměněna i část značek svislého dopravního značení. Směrové sloupky budou vyměněny za nové plastové, ocelová svodidla budou mimo zídek kompletně vyměněna.

Silnice slouží jako hlavní spojnice Luhačovicka s oblastí jižního Valašska včetně hraničního přechodu se Slovenskem ve Vlárském průsmyku. Denně tudy projíždí asi 3 800 vozidel. „Předmětná akce bude propojením okružní křižovatky nad Luhačovickou přehradou (nově vybudována v roce 2014) s obnoveným povrchem vozovky v průjezdním úseku obce Petrůvka (2017),“ upřesnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý a dodal: „Sledujeme průběžně všechny dotační programy, které by se nás mohly týkat, a předkládáme vhodné projekty. Vážíme si všech dotačních prostředků, které se podaří pro naše krajské silnice získat z evropských fondů i od státu, a využíváme je k tomu, aby se technický stav silnic II. a III. třídy zlepšoval a bezpečnost silničního provozu zvyšovala.“

ŘSZK v nejbližší době vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládá se, že k realizaci by mohlo dojít v období od srpna do října tohoto roku. Obnova povrchu zde bude pravděpodobně uskutečněna za částečné uzavírky – se střídavým provozem vozidel v jednom jízdním pruhu.

Mimo uvedený program Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy vláda letos schválila pro investiční i neinvestiční opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů poskytnutí dotace ze SFDI v celkové výši 4 miliardy korun. Pro Zlínský kraj z toho připadá 138,7 milionu korun. Tyto prostředky hodlá ŘSZK využít na pět investičních a téměř tři desítky menších neinvestičních oprav komunikací, vše s dokončením v roce 2018.

IMG_20141203_140739

tz.
ŘSZK

 

F