Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Pouť rodin na Provodov – Maleniska

Pouť rodin na Provodov – Maleniska

Charita Luhačovice a Římskokatolická farnost  Luhačovice pozvala 8. května 2018 rodiny, ale i tříkrálové koledníčky, jejich asistenty a kamarády na pouť na Provodov – Maleniska. Poutníci z Luhačovic, Pozlovic i z okolních vesnic se setkali na Řetechově a společně putovali k poutnímu místu. Putování provázely připravené hry a soutěže pro všechny účastníky, o které se postarali dobrovolníci charity z řad mládeže.

Na poutním místě zasvěceném Panně Marii Sněžné se konala pobožnost, které se účastnili také jiní návštěvníci poutního místa. Po ní následovalo opékání špekáčků, dokončení soutěže a odměna pro výherce. Byl to příjemně strávený sváteční den pro celé rodiny – jak děti, tak rodiče a prarodiče. Z pouti jsme si odnesli hezké zážitky a již nyní se těšíme na další setkání.

Pout rodin na Provodov foto Jan Semela

tz.
Mgr. Karel Adámek
Foto: Jan Semela

 

 

, ,
F