Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Předposlední adventní neděli provoněl „bazárek“ vánočního cukroví místní kostely

Předposlední adventní neděli provoněl „bazárek“ vánočního cukroví místní kostely

V neděli 17. prosince, předposlední adventní neděli, bylo v kostelích po mších svatých v Luhačovicích, Pozlovicích, Horní Lhotě a v Dolní Lhotě nabízeno vánoční cukroví. Bazárek vánočního cukroví je tradiční dobročinnou akcí Charity Luhačovice, která je pořádána v době adventní. Bazárek spočívá v napečení a nabízení cukroví ostatním. Kdo chce, může věnovat něco „dobrého“ z vlastních dobrot.

 

Děkujeme všem, kteří jste si zakoupili balíčky vánočního cukroví a přispěli částkami:

V kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích 5.285,- Kč.

V kostele sv. Martina v Pozlovicích 4.375,- Kč.

V kostele sv. Dionýsia v Horní Lhotě 1.405,- Kč.

V kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě 1.937,- Kč.

 

Do Bazárku vánočního cukroví 2017 přispěli: Pekárna a Cukrárna Merkur – Petr Chmela a řada drobných dárců z obcí v naší územní působnosti. Všem srdečně děkujeme!!!

 

Výtěžek z letošního Bazárku vánočního cukroví je 13.002,- Kč a bude využit na činnost Charity Luhačovice, která vám nabízí terénní pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.

 

Děkujeme za Vaše příspěvky, dobrou vůli podpořit touto sbírkou naši činnost a děkujeme všem, kdo se jí zúčastnili. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s chystáním a prodejem cukroví.

IMG_20161220_123255

tz.
Anna Martincová

 

, ,
F