Home » ZPRÁVY » HZS » Bezpečně do nového roku

Bezpečně do nového roku

Končí starý rok a čeká nás rok nový – lepší – šťastnější. Různé země a národy slaví příchod nového roku různě. V Irsku klepají chlebem o dveře, aby ho bylo dost i příští rok. V Dánsku pro štěstí rozbíjí porcelán a v Rumunsku hladí malá jehňata. Češi jsou zvyklí o půlnoci políbit přátele, přiťuknout si skleničkou sektu, popřát si mnoho štěstí a odpálit ohňostroj.

Stále rostoucí obliba zábavní pyrotechniky se projevuje i na výjezdech hasičů koncem kalendářního roku. Zatímco dlouhodobý denní průměrný počet požárů je 49. 31. prosince v roce 2016 hořelo 96krát a v roce 2015 dokonce 121krát.

 

Nejvíce požárů při novoročních oslavách vzniká ve velkých městech a v prvních hodinách po půlnoci. Požárů způsobených 1. ledna 2017 (0:00 – 3:00) hořící pyrotechnikou bylo 40. Nejčastěji hořely travní porosty, okrasné keře u domů a kontejnery s odpadem. V posledních letech dochází i k zapálení věcí na balkonech, k požárům zaparkovaných automobilů nebo plochých střech domů od zalétlých světlic.

 

Nejčastější příčinou vzniku požárů je lidská nedbalost: zanedbání bezpečnostních předpisů, nesprávná obsluha výrobků, používání otevřeného ohně a kouření.

 

Příklady novoročních požárů:

 • Tři jednotky hasičů vyjížděly pár minut po půlnoci 1. ledna 2017 k požáru střechy panelového domu v Brně, který byl způsoben zábavní pyrotechnikou. Sedm osob muselo být v noci evakuováno ze svých domovů.
 • V Mostě pyrotechnika způsobila 15 min po půlnoci požár osobního automobilu Ford Mondeo v plném rozsahu, ke kterému vyjela jedna jednotka hasičů.
 • Škodu ve výši přes 100 000 Kč napáchala pyrotechnika na vzrostlém plotu z okrasných tújí a přilehlém zahradním domku v Brně – Ivanovicích.
 • V Holešově si škodu na uskladněném stavebního řezivu a solárních kolektorech způsobil sám majitel neopatrným používáním zábavní pyrotechniky.
 • Zábavní pyrotechnika může být velmi nebezpečná při odpalování v blízkosti domů.  Takový případ řešili hasiči v Obrnici. Zalétlá pyrotechnika zapálila izolaci na fasádě bytového domu. Jednotka hasičů je likvidovala pomocí vysokotlakého proudu.

 

Jaká jsou základní doporučení pro zacházení se zábavní pyrotechnikou?

 1. Zábavní pyrotechniku nakupujeme v kamenných obchodech, s českým návodem k použití, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a s uvedenou třídou nebezpečnosti.  Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme.
 2. Doma skladujeme pyrotechniku na suchém místě, mimo dosah dětí a ne v blízkosti krbů a svíček – tedy otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k iniciaci pyrotechniky.
 3. Před odpálením si řádně přečteme celý návod k použití pyrotechniky. Pro jistotu si připravíme silnou pracovní rukavici a vodu na uhašení.
 4. S pyrotechnikou je možné manipulovat na volném prostranství, minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí. Zábavní pyrotechniku nesmí odpalovat děti bez dozoru dospělých a podnapilé osoby, které nejsou schopny zajistit předepsaný směr vypouštění pyrotechniky. Žádný z pyrotechnických výrobků není určen k používání uvnitř budov.
 5. Zábavnou pyrotechniku umísťujeme na pevnou vodorovnou plochu a vždy odstoupíme do bezpečné vzdálenosti. Nikdy neodpalujeme výrobky z ruky.
 6. Při selhání pyrotechniky vyčkejme min 10 min a poté výrobek rozmočme ve vodě.
 7. Po skončení ohňostroje výrobky zalijme vodou a odklidíme papírové zbytky, které by se mohly vznítit.
 8. Poučme své děti o nebezpečích, které jim hrozí, pokud se budou snažit rachejtle odpalovat samy bez dozoru, příp. pokud budou použitou pyrotechniku sbírat ze země a snažit se ji znovu použít.
 9. Pozor také na petardy, které nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale při nevhodném odpálení mohou nenávratně poškodit sluch.

 

Hasiči doporučují: Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, svěřte jeho realizaci odborníkům a zajděte se podívat na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

 

Veselého Silvestra a šťastný vstup do nového roku bez úrazů, požárů a nehod přeje Hasičský záchranný sbor České republiky.

Stromeček-Luhačovice-15-2

tz.
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

 

, ,
F