Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice

Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice

V sobotu 11. 3. 2017 Charita Svaté rodiny Luhačovice a Římskokatolická farnost v Luhačovicích pozvala tříkrálové koledníky a jejich asistenty na Městskou plovárnu v Luhačovicích. Akce byla pořádána pro všechny koledníky, kteří v první lednovou sobotu putovali dům od domu na území luhačovické charity a přinášeli lidem radostné poselství o narození Páně. Cílem této akce bylo odměnit všechny děti a jejich asistenty, ale také šlo samotné neformální setkání koledníků.

Díky zapojení dobrovolných koledníků a jejích asistentů jste v letošním roce darovali na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla částku 339 962 Kč. Z této částky se celých 58% vrátí přímo do regionu Luhačovicka ať již na podporu samotných sociálních služeb Charity Luhačovice nebo pro přímou pomoc rodinám s dětmi a potřebným lidem.

Nabídky setkat se na plovárně využilo kolem 70 koledníků nejen z Luhačovic, ale i okolních obcí např. Řetechova, Pozlovic, Horní Lhoty, Ludkovic, Biskupic, Podhradí a dalších obcí. Děti i dospělí prožili příjemné chvíle v bazénu i na atrakcích jako je divoká řeka, parní sauna aj. Všichni si odnesli pěkné zážitky z krásně stráveného sobotního dopoledne.

Poděkování patří také vedení Sportovního centra Radostov a zaměstnancům Městské plovárny za jejich vstřícnost a pomoc při uskutečnění této akce.

Tato akce byla pořádána za podpory Ministerstva vnitra ČR a Zlínského kraje.

06_

11_

tz.
Mgr. Adámek Karel
Foto: Tomáš Semela

 

, , ,
F