Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Benefiční koncert v rámci Dnů Charity Luhačovice měl velký ohlas

Benefiční koncert v rámci Dnů Charity Luhačovice měl velký ohlas

Září bylo pro nás ve znamení Dnů Charity Luhačovice – programů a akcí pro všechny věkové kategorie. Akce v tomto měsíci jsou zaměřeny na přiblížení charitních služeb atraktivnější formou široké veřejnosti, zájemcům, klientům i individuálním dárcům.

Září jsme zahájili společnou poutí všech Charit olomoucké arcidiecéze ke Svaté bráně milosrdenství na Svatý Hostýn, kde jsme se setkali i s ostatními poutníky z celé arcidiecéze. Důležitou součástí dalších dnů byla i beseda Péče o seniory v domácím prostředí, která odpověděla na aktuální dotazy zúčastněných. Velmi navštěvovanou a oblíbenou akcí bylo měření glykémie zdarma, které probíhá každoročně. Významnou byla mše za Charitu Luhačovice, její uživatelé, dobrovolníky a dárce, kterou tradičně slavíme památku patrona charitního díla Sv. Vincence z Paula. Návštěvníci Svatováclavského jarmarku se díky našim dobrovolníkům mohli těšit z výrobků denního stacionáře.

Poslední zářijový víkend jsme strávili ve společnosti skupiny Adorare. V kostele Sv. Martina v Polovicích provázeli sobotním „večerem chval“, který byl v šeru světel pro mnohé z nás mystickým zážitkem. Nedělní odpoledne nám zpestřili úžasnou a nezapomenutelnou atmosférou z koncertu. Tento Benefiční koncert křesťanské skupiny Adorare proběhl v neděli 25. září v kostele Sv. Rodiny Luhačovice pod záštitou Města Luhačovice. S vedoucí skupiny jsme přes dva roky ladili společný termín a těší nás, že naše pozvání nakonec přijali. Všechny přítomné si získali zpěvem, hudbou a velkou dávkou pozitivní energie, kterou celá skupina rozdávala. Výtěžek z koncertu činí 7.401,- Kč a chceme jej použít na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Stále věříme, že Vidět a zažít, je víc než slyšet a přečíst. Všem vám za vaši neutuchající podporu děkujeme.

koncert Adorare v kostele sv. Rodiny

tz.
Anna Martincová

 

 

, ,
F