Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Plovárna Luhačovice patřila tříkrálovým koledníkům

Plovárna Luhačovice patřila tříkrálovým koledníkům

V sobotu 5. 3. 2016 Charita Svaté rodiny Luhačovice a Římskokatolická farnost v Luhačovicích pozvala tříkrálové koledníky a jejich asistenty na Městskou plovárnu. Akce byla pořádána pro všechny koledníky, kteří druhou lednovou sobotu putovali dům od domu na území luhačovické charity a přinášeli lidem radostné poselství o narození Páně. Cílem této akce bylo odměnit všechny děti a jejich asistenty, ale také samotné příjemné setkání koledníků. Jejich prostřednictvím jste v letošním roce darovali na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla částku 332 050 Kč, z této částky se celých 58% vrátí přímo do regionu Luhačovicka ať již na podporu samotných sociálních služeb Charity Luhačovice nebo pro přímou pomoc rodinám s dětmi a potřebným lidem.

Nabídky využilo 94 koledníků nejen z Luhačovic, ale i okolních obcí např. Řetechova, Pozlovic, Horní Lhoty, Ludkovic, Biskupic, Podhradí a dalších obcí. Děti i dospělí prožili příjemné chvíle v bazénu i na atrakcích jako je divoká řeka, parní sauna aj. Děti se nechaly slyšet, že sem do bazénu sice chodí se školou, ale dnes je to „super“. Všichni si odnesli pěkné zážitky z krásně stráveného sobotního dopoledne.

Poděkování patří také vedení Sportovního centra Radostov a zaměstnancům Městské plovárny za jejich vstřícnost a pomoc při uskutečnění této akce.

char11316

tz.
Mgr. Adámek Karel

 

, , ,
F