Home » NABÍDKY » Topení dřevěnými briketami Waldera

Topení dřevěnými briketami Waldera

Proč topit briketami Waldera

252-brikety-valec-komplet_1169x349

1. Nejčistější ekologické palivo.
Na rozdíl od anonymních levnějších briket neznámého původu dodáváme brikety pro Vaše topidla garantovaně ze suchých, čistých pilin a hoblin z dřevařské prvovýroby, bez jakýchkoliv chemických pojiv, barev, laků a jiných nepřípustných příměsí.

2. Nejvyšší možná výhřevnost.
Té je dosaženo velmi nízkým obsahem vody v dřevní biomase k lisování a to strojním sušením garantovaně vždy pod hranicí 10%. Tím docilují naše brikety vždy stejné a garantované výhřevnosti 17 až 17,2 MJ/kg podle druhu dřeviny. Pro Vaše srovnání např. čerstvé dřevo má podle ročního období kácení vlhkost až 50 % a výhřevnost jen 7,5 – 8,1 MJ/kg. Při dvouletém sušení na sluníčku a pod střechou Vám vyschne nejvýše na 20 , čímž se vylepší jeho výhřevnost na konečných 15,3-15,9 MJ/kg. Kdo ale v praxi čeká 2 roky? Běžně se na jaře kácí a na podzim topí. Pak počítejte s vlhkostí palivového dřeva 30 % a maximální výhřevností jen 12,18 MJ/kg.

3. Nejdelší doba hoření.
Čistou dřevní biomasu lisujeme do briket lisy pod nejvyšším možným tlakem až 1.800 atmosfér. Tím docilujeme běžně trojnásobné měrné hmotnosti, než má například smrkové dřevo a tím Vám naše brikety hoří až 3 x déle. Svoje teplo Vám pak v topeništi brikety uvolňují pomaleji a to jej vydává s větší účinností. Stopíte tím o poznání méně paliva.

brikety kostky

4. Nejnižší obsah popele.
Dřevěné brikety pro Vás vyrábíme jen z čistého odkorněného dřeva bez stromové kůry a nečistot. Tím docilujeme minimálního obsahu zbytkového popele v rozmezí 0,8 až 0,37 %. Popelník budete vynášet opravdu minimálně krát.

5. Nejlepší hnojivo do zahrádky.
Popel z dřevěných briket obsahuje rostlinné živiny v němž se na rozdíl od popele hnědouhelného nenacházejí těžké kovy ani jiné nebezpečné látky. Díky obsahu cenných minerálů je dřevěný popel výtečné hnojivo do kompostu (v dávkách 3 až 5 kg na 1 m3 kompostu) nebo přímo do zahrádky (pro zahradní plodiny v dávkách 0,5 až 2 kg na 10 m2 ). Zastoupení jednotlivých minerálů v popelu je: 34 vápníku, 8% draslíku, 3 % fosforu, 5,5 % hořčíku. Popel má alkalickou reakci (pH 12), takže půdu už nemusíte vápnit, ale pro 0% dusíku je nutné na jaře dusíkem přihnojit. Jako hnojivo je tento popel nejvhodnější pro drobné ovoce, plodovou zeleninu, cibuloviny a řadu okrasných rostlin. Nesmíme ho však používat na kyselomilné rostliny.

6. Nejméně agresivní spaliny.
Spaliny ze suchých dřevěných briket nevytváří na rozdíl od mokrého dřeva v topeništi ani kyselinu mravenčí ani kyselinu octovou, které umí zničit jak šamotové vyzdívky, tak i kovové těleso topeniště. Podobně ničí kotle i kyselina sírová vznikající při spalování sirnatých fosilních paliv, hlavně hnědého uhlí. Dřevěné brikety síru neobsahují. Jediným větším plynem vznikajícím při hoření dřevěných briket je CO2, který ale v přírodě rostliny přemění na kyslík a sacharidy potřebné pro rychlý růst nové biomasy. Tím je spalování biomasy tzn. neutrální, čili nepoškozující zemskou atmosféru na rozdíl od fosilních paliv.

7. Nejpomalejší topení.
Nejdelšího topení si užijete s válcovou briketou bez díry. Ta umí při vytopené místnosti a přivřeném vzduchu na topeništi hořet a žhnout až 6 hodin. Nemusíte přikládat a ráno ještě najdete žhavé uhlíky.

8. Nejjistější zdroj energie.
Dřevěná biomasa, ze které Vám brikety vyrábíme, je prakticky jediným nevyčerpatelným zdrojem energie. Každým rokem jí stejné množství naroste, jako se jí spotřebuje.

9. Nejskladnější s nejmenším objemem.
Dřevěné brikety Vám zaberou opravdu jen minimum místa. Jsou baleny do skladných, 10 kg vážících balíčků, se kterými se dobře manipuluje i starším občanům. Brikety zabalené do PE folie Vám nezašpiní ani zapráší vaši kotelnu či byt tak jak to umí uhlí.

10. Záruka dodávek.
Naše společnost díky logistickým službám a dopravě zdarma, Vám zajišťuje JISTOTU DODÁVEK celý rok.

11. Jak jednoduše poznat kvalitní briketu?
Jasnou zárukou kvality vyráběných ekopaliv je pravidelná certifikace paliv výrobcem. Pokud má výrobce svoji výrobu každoročně kontrolovanou a certifikovanou, je tím zaručena trvalá kvalita jeho produktu jako je garantovaná výhřevnost, minimální popel, minimální obsah vody, dokonalé slisování a absolutní chemická čistota. Zákazník si u takového výrobce může být jistý, že nekupuje „zajíce v pytli“, že není ošizen.

Pokud se k Vám už dostanou nějaké anonymní dřevěné brikety, poradíme Vám nyní jak je alespoň laicky prověřit. Hodně Vám pomůže Váš zrak, čich a hmat. Dřevěná briketa by měla být na pohled z čisté dřevní suroviny. Nesmí v ní být žádné rostlinné příměsi, kovy, kamení ani barevné kousky ze starého nábytku. Vonět by měla pryskyřicí a dřevem, ne žádnou chemií. Na potěžkání musí být dřevěná briketa překvapivě těžká. Dobrého slisování vykazují brikety, co na vodě neplavou!!! Nekvalitní brikety jsou slisované malým tlakem a na hladině vody plavou. Takové brikety pak v ohni velmi rychle hoří, nepředají teplo kotli a takzvaně „vyletí komínem“.
Výhřevnost briket ničím sami nezměříte. Můžete ji posoudit jen subjektivním pocitem tepla. Množství nečistot v briketách si sami nejlépe ověříte na zbytkovém objemu popela. Z kvalitních surovin Vám zůstane jen trochu světlého nezpečeného popela.

12. Uskladnění briket
Je jasné, že oproti uhlí či klasickému dřevu jsou dřevěné brikety v otázce skladování a manipulace vítanějším řešením. Místo, kde je skladujete, nezašpiní, nevzniká po nich odpad a při přikládání se nemusíte strachovat, že byste zaneřádili podlahu nebo sebe. Pamatujte ale, že prostor určený pro skladování by měl být: suchý, uzavřený a bez přímého působení vody či nadměrného vlhka. Přímý kontakt s vodou briketám i peletám vadí. Dřevěná briketa je absorbér vlhkosti a při přímém působení vody dochází k nabobtnání a jejich rozpadu zpět na piliny. Dřevěné brikety jsou v 10 kg balíčcích zabalených do PE folie, která je ale záměrně perforovaná pro rychlé vychlazení po výrobě. I takto zabalené brikety odolávají normální atmosférické vlhkosti, nevadí jim ani mráz či chlad. Vystačíte si tedy s obyčejným sklepem, kůlnou nebo zahradním domkem, který splňuje výše uvedené požadavky. Neskládejte brikety na hliněnou podlahu nebo holý beton. Nejlépe je brikety ponechat na přepravní dřevěné paletě. Pokud je nutné přeskládání, je nejlepší podložkou zase dřevěná paleta. Brikety skladujte v bezpečné vzdálenosti od lehce zápalných látek a přímých zdrojů zapálení.

11-brikety_770x404

Více informací na: www.waldera.cz

-Pr-

 

,
F