Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Kašpar, Melichar a Baltazar vykoledovali na Luhačovicku 332.050,- Kč

Kašpar, Melichar a Baltazar vykoledovali na Luhačovicku 332.050,- Kč

Tříkrálová-sbírka-2016-11

Za drobného mrholení a lehkého náledí vyrazilo během sobotního dopoledne na Luhačovicku 50 skupinek koledníků, což je přes 200 koledníků spolu s dospělými vedoucími, aby se zapojili do Tříkrálové sbírky 2016. Přinášeli do domácností radostnou zvěst o narození Ježíše a chodili s kasičkou ode dveří ke dveřím, nad nimiž nechávali nápis K + M + B, který žehná jejich domu. Díky jejich snaze a štědrosti občanů Luhačovic a okolních obcí bylo v našem regionu vykoledováno 332.050,- Kč.

Luhačovice   108.996,- Kč
Kladná-Žilín   11.570,- Kč
Polichno   9.722,- Kč
Řetechov  10.847,- Kč
Ludkovice   23.481,- Kč
Biskupice   25.681,- Kč
Pozlovice   45.862,- Kč
Podhradí   14.950,- Kč
Dolní Lhota   24.647,- Kč
Horní Lhota   24.894,- Kč
Sehradice   31.400,- Kč
Celkový výtěžek   332.050,- Kč

Velmi děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků a těm, kteří si pro děti připravili nějakou sladkost a teplý čaj na zahřátí. Jako každý rok část výtěžku poputuje na přímou pomoc rodinám s dětmi v našem regionu, a další část bude v letošním roce věnována na sociální služby v tomto regionu v souvislosti se zajištěním jejich provozu a na zkvalitnění péče o uživatele obou těchto služeb, které Charita Luhačovice v tomto regionu poskytuje.
Velmi děkujeme všem pracovníkům měst a obcí, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým Tříkrálovým koledníkům. Bez jejich ochoty zapojit se, by tak velkou akci nebylo možné uskutečnit. „Vzhledem k počasí jsme rádi, že se vrátili všichni koledníčci v pořádku domů. V letošním roce bylo jen v Luhačovicích zapojeno 10 dětí z MŠ, jsme rádi, že nám po 16. letech roste již nová mladá generace.“:řekla Lenka Semelová. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.

tz.
Mgr. Karel Adámek

 

, , , , , ,
F