Home » NABÍDKY » Nový energetický projekt v Brumově-Bylnici

Nový energetický projekt v Brumově-Bylnici

Valašskokloboucká společnost Eurocorp pod značkou Waldera buduje ve Vlárském průsmyku energetický projekt přeshraničního významu.

V návaznosti na rozšíření pilařské výroby roste v areálu pily Kloboucké Lesní v Brumově-Bylnici peletovací linka, která bude z pilin a hoblin vyrábět dřevní pelety, a distribuční centrum s vlastní dopravou, odkud se budou vyráběné pelety přímo rozvážet zákazníkům.

„Inspirovali jsme se v Rakousku, kde funguje tradiční model spotřeby tzv. lokální energie – zákazník topí peletami nebo briketami, které vznikly z pilin z místní pily při zpracování dřeva vytěženého v okolních lesích,” říká Marek Řebíček, ředitel Waldery.