Home » ZPRÁVY » HZS » Požáry travních porostů začaly zaměstnávat jednotky hasičů

Požáry travních porostů začaly zaměstnávat jednotky hasičů

S příchodem slunečného a suchého období začal narůstat počet výjezdů jednotek hasičů na místa požárů travních porostů a dřevních odpadů. Po ústupu zimy zůstala na loukách a v zahradách suchá stará tráva, v sadech a lesích proschlé ulámané větve a další bio odpad.

Součástí jarního úklidu je pro mnohé samozřejmostí, že odpad spalují. Kombinace snadno hořlavého materiálu, poryvu větru a především nedbalosti spočívající v podcenění dohlídky, absenci prostředků pro hašení a nezabezpečeného ohniště, pak snadno vedou ke vzniku požáru. Někteří travní plochy prostě vypálí.

Každoročně hasiči varují před nebezpečím a každoročně radí jak se vyhnout riziku vzniku požáru. Bohužel se jejich snaha často míjí účinkem. Někteří tato varování a rady slyšet nechtějí, někteří jsou přesvědčeni, že jim se nic stát nemůže.

Jen dnes odpoledne vyjížděly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů na místa pěti požárů travních porostů v různých místech kraje. Od pondělí to bylo celkem jedenáct zásahů. Zatím se všechny události obešly bez vzniku škody, přímého ohrožení objektů nebo osob.

Zásahy hasičů jsou často komplikovány špatnou dostupností míst požárů, rychlým šířením plamenů, zvýšenou potřebou hasebních látek a nutností nasazení většího počtu techniky a hasičů. V minulosti nebylo výjimkou, že šířící se požár zasáhnul lesní porosty, objekty nebo ohrozil zdraví a životy občanů.

 

Zásahy z 21. 3. 2015

11:14 hodin, požár v lesním porostu po pálení, sídelní jednotka Miloňov, Velké Karlovice, zasahovaly dvě jednotky hasičů.

13:31 hodin, travní porost na ploše 40 x 60m, Rusava, povoláno sedm jednotek, přímo zasahovaly tři jednotky hasičů.

14:08 hodin, travní porost, Luhačovice, zasahovaly tři jednotky hasičů.

14:57 hodin, travní porost zahrady, Vsetín, zasahovaly čtyři jednotky hasičů.

15:02 hodin, travní porost, Slušovice, zasahovaly čtyři jednotky hasičů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

por. Bc. Libor Netopil
Foto z místa: HZS Zlínského kraje

 

F