Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkrálová koleda se nesla Luhačovicemi a okolními obcemi v sobotu 10. 1. 2015

Tříkrálová koleda se nesla Luhačovicemi a okolními obcemi v sobotu 10. 1. 2015

IMG_20150110_090155

Za pošmourného sobotního dopoledne vyrazilo na Luhačovicku 53 skupinek koledníků, což je přes 200 koledníků spolu s dospělými vedoucím, aby se zapojili do Tříkrálové sbírky 2015. Chodili s kasičkou a písní na rtu ode dveří ke dveřím, nad nimiž nechávali nápis K + M +B, který žehná jejich domu. Díky jejich snaze a štědrosti občanů Luhačovic a okolních obcí bylo v  našem regionu vykoledováno 331.610,- Kč.

Luhačovice                              109.275,- Kč

Kladná-Žilín                                11.566,- Kč

Polichno                                      7.012,- Kč

Řetechov                                     9.330,- Kč

Ludkovice                                  23.066,- Kč

Biskupice                                  24.355,- Kč

Pozlovice                                  51.449,- Kč

Podhradí                                   15.010,- Kč

Dolní Lhota                                25.800,- Kč

Horní Lhota                                23.492,- Kč

Sehradice                                  31.255,- Kč

Celkový výtěžek                      TKS 2015                                             331.610,- Kč

 

Velmi děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků a těm, kteří si pro děti připravili nějakou sladkost a teplý čaj na zahřátí. Každoročně část výtěžku putuje na přímou pomoc rodinám s dětmi v našem regionu. Další část chceme v letošním roce věnovat na sociální služby, které Charita Luhačovice v tomto regionu poskytuje a dále na humanitární zahraniční rozvojovou pomoc.

Velmi děkujeme pracovníkům Městského úřadu Luhačovice, Městyse Pozlovice a všem pracovníkům obecních úřadů, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým Tříkrálovým koledníkům. Bez jejich ochoty zapojit se, by tak velkou akci nebylo možné uskutečnit.

Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Příspěvky budou sloužit prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.

Tz.

 

F