Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Adventní benefice v Luhačovicích

Adventní benefice v Luhačovicích

beneficni koncert

Hudební tečkou za celodenním řemeslným jarmarkem a rozsvěcováním vánočního stromu před radnici byl 7. Benefiční koncert pro Charitu Luhačovice. V pátek 5. prosince 2014 vystoupili žáci a pedagogové hudebního oboru Základní umělecké školy Luhačovice a smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka v kostele sv. Rodiny bez nároku na honorář, aby podpořili místní Charitu Luhačovice.

Pátek 5. prosince byl nejen mezinárodním dnem dobrovolnictví, ale symbolem letošní benefice v Luhačovicích.

V prostorách městské galerie Elektra se otevírala vánoční výstava „Poetika a vůně adventu“. Tato výstava o zvykoslovných předmětech, tradicích adventu a betlémech bude otevřena od 1. 12. 2014 a potrvá do 11. 1. 2015. Vstupné na ni je dobrovolné a svou návštěvou můžete podpořit Charitu Luhačovice v její další činnosti.

Pracovnice Denního stacionáře Charity Luhačovice děkují všem dobrovolníků, kteří byli ochotní na stánku prodávat rukodělné výrobky z jejich dílny. Dále děkují všem návštěvníkům, kteří se na Vánočním řemeslném jarmarku před radnicí u jejich stánku zastavili.

Závěrem pátečního dne vystoupili v kostele sv. Rodiny žáci a pedagogové Základní umělecké školy Luhačovice spolu se smíšeným pěveckým sbor Leoše Janáčka Luhačovice, kteří zahráli a zazpívali na 7. Benefičním koncertu pro Charitu Luhačovice. Pomohli nám tak získat spolu se sponzory částku 11.613,- Kč. Výtěžek z koncertu chceme použít na nákup nové automatické pračky pro potřeby charitní pečovatelské služby, která zajišťuje péči o seniory a zdravotně postižené. Děkujeme dobrovolníkům, kteří při koncertu pomáhali a přispěli tak k jeho slavnostní atmosféře.

V neposlední řadě chceme poděkovat za Vaše finanční příspěvky. Děkujeme, že jste se přišli naladit na dobu adventní a nadcházející vánoční čas.

tz.
Mgr. Anna Martincová

 

Reportážní fotogalerie zde: Luhačovický vánoční stromeček přišli rozsvítit také andělé

 

 

 

, ,
F