Home » ZPRÁVY » HZS » HZS - Slavičínsko » Den otevřených dveří na hasičské stanici Slavičín

Den otevřených dveří na hasičské stanici Slavičín

0

V sobotu 20. 9. 2014 se v době od 14:00 hodin do 17:00 hodin otevřou dveře a výjezdová vrata nově zrekonstruované hasičské stanice ve Slavičíně. Pro všechny návštěvníky připravili členové jednotky dobrovolných hasičů a příslušníci HZS Zlínského kraje bohatý program.

Pro ty, kteří by se o důvodu připravené akce dovědět více, je zde několik základních informací.

Zásahová jednotka HZS Zlínského kraje  stanice Slavičín původně užívala k výkonu své činnosti budovu na ulici Hasičská č.p. 307, kterou jí poskytlo Město Slavičín k bezplatnému užívání.

Prostory však byly pro současné požadavky na činnost a výkon služby příslušníků stísněné  a nevyhovující, část budovy se postupem let dostala dokonce do havarijního stavu. Zároveň zde byli umístěni i členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Slavičín a členové občanského sdružení  Sboru dobrovolných hasičů Slavičín.

Po jednáních mezi zástupci Města Slavičín a vedením Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byla dne 8.června 2011 podepsána darovací smlouva, kterou darovalo (bezplatně převedlo) Město Slavičín sousedící budovu č.p. 893 včetně přilehlých pozemků k umístění a provozování požární stanice profesionálních hasičů.

Aby se mohla jednotka přestěhovat do těchto prostor, bylo nezbytné provést stavební úpravy budovy. Ty byly zahájeny v srpnu roku 2012 a ukončeny v listopadu téhož roku. Zhotovitelem byla firma INSTOP, spol. s r.o.

 Počátkem roku 2013 bylo realizováno vybavení stanice nábytkem a technologiemi a od května 2013 byla jednotka přestěhována.

 

por. Bc. Libor Netopil

 

Reklama

slavnet-akce-1024x512

 

,
F