Úvodní strana » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » V Luhačovicích a okolí se bude koledovat v sobotu 11. 1. 2014

V Luhačovicích a okolí se bude koledovat v sobotu 11. 1. 2014

Hotel Vega Zima

 

Charita Svaté rodiny Luhačovice oznamuje, že se v sobotu 11. 1. 2014 uskuteční TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ. Opět jako loni prosíme děti, mládež i dospělé o pomoc při tříkrálovém koledování. Díky Vaší štědrosti pomáháme potřebným.

Díky přímé pomoci z Tříkrálové sbírky jsme mohli v loňském roce pomoci rodinám a matkám samoživitelkám, ale i otcům samoživitelům v nouzi. Pomohlo se rodinám ve farnostech Luhačovice, Pozlovice a v Horní Lhotě.

Bylo dle potřebnosti zakoupeno oblečení a obuv pro děti, aktovka, hygienické potřeby pro novorozence, zaplacena strava ve školní jídelně, matrace pro děti a otop pro rodinu bez příjmů. Potřebnost jednotlivců zjišťovala sociální pracovnice charity na základě životní situace rodiny ve spolupráci se sociálním odborem Města Luhačovice a o rozdělení rozhodla Rada Charity Luhačovice.

Na to jak byla využita Tříkrálová sbírka 2013, odpovídá ředitelka Charity Luhačovice Mgr. Lenka Semelová, Dis. takto: „Výtěžek z Tříkrálového koledování byl využit na podporu projektu pečovatelské služby 144.000,- Kč, na povodně v České republice 5.000,- Kč, na přímou pomoc rodinám s dětmi 20.000,- Kč. V příštím roce bude z Tříkrálové sbírky zakoupen nový automobil pro potřeby pečovatelské služby, který nahradí vozidlo, které využíváme již 10 let.“

„Prosíme i rodiče o podporu pro děti. Mnohokrát také děkujeme za vlídné přijetí koledníčků a za všechny vaše příspěvky do této sbírky,“ dodává koordinátor dobrovolníků Mgr. Karel Adámek – mobil: 737 012 235, e-mail: dobrovolnici@luhacovice.charita.cz.

5.1.2013, Tříkrálová sbírka 007

tz. Mgr. Anna Martincová

 

Komentáře

komentářů

, , ,
F