Postní almužna 2015

Alm 2015

 

„Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.“

 

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
únor 2012

 

Postní almužna 2015 u nás ve farnostech od Popeleční středy po Květnou neděli

 

Během postní doby se mohou zapojit všichni věřící, ale i všichni ti co chtějí být součástí starobylé postní tradice (almužny). Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

 

Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.

 

Časový průběh

Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu (18. února 2015), nebo zejména pak na 1. neděli postní (22. února 2015), a potrvá až do konce postního období (3. dubna 2015).

Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. V olomoucké arcidiecézi se postní krabičky obvykle vracejí do kostela již na Květnou neděli (29. března 2015).

Letos (2015) jde o již o sedmý ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi.

 

Využití

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Pro celé území ČR bylo letos (2015) vytištěno kolem téměř 50 000 papírových pokladniček a rozesláno do římskokatolických farností. Sbírky se zúčastní také Řeckokatolická charita. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů místního duchovního správce.

Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

 

Zdroj: www.postnialmuzna.cz