Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2024 v Luhačovicích a okolních obcích

Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2024 v Luhačovicích a okolních obcích

Letošní Tříkrálová sbírka 2024 konaná v sobotu 6. ledna 2024 nám propršela. Koledníci vyrazili po požehnání koledníků do deseti obcí v územní působnosti Charity Luhačovice. V obci Biskupice se koledovalo až v neděli 7. ledna 2024. Na sbírce se letos podepsala nemocnost. Proběhla velká výměna vedoucích, kteří kvůli nemoci nemohli dorazit. A v Luhačovicích šla dokonce jedna skupinka zcela bez dětí. Do ulic vyrazilo celkem 52 skupinek koledujících.

Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi Boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.

Koledníci přinášejí do domácností radostnou zvěst o narození Ježíše. Nad dveřmi nechávali nápis K + M + B, který žehná jejich domu. Díky snaze a štědrosti občanů Luhačovic a obyvatel okolních obcí bylo v našem regionu vykoledováno 505.691, – Kč.

Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2024 bez započtení ON-LINE koledy.

Celkový výtěžek z koledování k 9. 1. 2024 505 691,- Kč.

Biskupice u Luhačovic 38 221,- Kč.
Dolní Lhota 42 364,- Kč.
Horní Lhota 34 659,- Kč.
Kladná-Žilín 14 812,- Kč.
Ludkovice 39 857,- Kč.
Luhačovice 164 966,- Kč.
Podhradí 23 070,- Kč.
Polichno 14 512,- Kč.
Pozlovice 72 430,- Kč.
Řetechov 15 100,- Kč.
Sehradice 45 700,- Kč
.

Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR a České biskupské konference.

Celá tato částka se rozděluje následujícím způsobem:

· 65% Charita Luhačovice (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů z roku 2003 organizátoři, tedy i Charita Luhačovice, ponechávají 7% v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.);

· 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze;

· 10% dlouhodobé humanitární mise Charit ČR v zahraničí;

· 5% celostátní projekty Charity ČR;

· 5% zákonem povolené režie.

Velké poděkováním patří všem, kteří s námi při organizaci tříkrálového koledování na Luhačovicku spolupracovali. Děkujeme všem duchovním správcům farností, obecních úřadů a řadě dobrovolníků, kteří se i v letošním roce nezištně zapojili.

V letošním roce bude sloužit výtěžek Tříkrálové sbírky k modernizaci zázemí a vybavení pro sociální služby Charity Luhačovice, a také pro rodiny s dětmi a seniory v nepříznivé životní situaci.

Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé, a jste stále ochotni pomáhat.

tz.
Mgr. Anna Martincová
Foto: Charita Luhačovice

, , , ,
F