Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Výtěžek z Bazárku vánočního cukroví 2023

Výtěžek z Bazárku vánočního cukroví 2023

Bazárek vánočního cukroví je tradiční dobročinnou akcí Charity Luhačovice, která je pořádána v době adventní. Bazárek spočívá v napečení a nabízení cukroví ostatním. Kdo chce, může věnovat něco „dobrého“ z vlastních dobrot.

Děkujeme všem, kteří jste si zakoupili balíčky vánočního cukroví a přispěli částkami:

V kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích 9.565,- Kč.

V kostele sv. Martina v Pozlovicích 5.536,- Kč.

V kostele sv. Dionýsia v Horní Lhotě 2.673,- Kč.

V kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě 2.164,- Kč.

Všem dárcům srdečně děkujeme!!!

Do Bazárku vánočního cukroví 2023 přispěli: Pekárna a Cukrárna Merkur – Petr Chmela a řada drobných dárců z obcí v naší územní působnosti.

Výtěžek z letošního Bazárku vánočního cukroví je 19.938,- Kč.

Tato částka bude využita na činnost Charity Luhačovice, která vám nabízí terénní pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.

tz.

, , , ,
F