Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Ulice Družstevní v Luhačovicích má nové parkoviště a chodníky

Ulice Družstevní v Luhačovicích má nové parkoviště a chodníky

Nové parkoviště vzniklo v ulici Družstevní. Součástí revitalizace jsou i nové chodníky. Projekt s názvem „Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Náklady na stavbu jsou 3,8 milionů korun. Práce byly zahájeny v květnu a vše bylo dokončeno začátkem srpna.

Přínosem této rekonstrukce je nejen více než 30 parkovacích míst, ale i výměna nepropustné plochy za propustnou, která umožňuje zadržet dešťovou vodu v krajině. „Parkoviště je součástí celkové snahy vyřešit složitou parkovací situaci v ulici Družstevní, kde následným krokem bude výstavba pěší lávky k parkovací ploše za Matem. V okamžiku dokončení lávky zavedeme i režim parkovací zóny po vzoru jiných sídlišť, kde se tento model již osvědčil,“ upřesnil starosta Marian Ležák. Parkoviště, na kterém jsou 2 místa vyhrazena pro invalidy, bude ještě doplněno zelení.

tz.
Město Luhačovice

, , ,
F